Ga naar de website
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
nummer: 1 januari 2016
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel UNIMA Centrum Nederland
www.nvp-unima.nl
Redactie: Ron Holst
Vereniging

Nieuws

Activiteiten

Internationaal

Media

° In Memoriam
° Bestuur
° Bijeenkomsten
° WP
° Nieuwsbrief
° Webmaster
° Bibliotheek
° Verslagen
° Actueel
° Bijeenkomsten
° Prijzen
° Oproepen
° Theaters
° Subsidies
° Leden
° Puppet International
° Premières
° Festivals
° Voorstellingen
° Cursussen
° Tentoonstellingen
° Leden
° Berichten
° UNIMA
° Councillors
° Uitgaven
° Festivals
° Video
° Games
° Social Media
° TV
° Radio
° Pers
° websites
Zonder toestemming van de schrijver mogen de artikelen niet openbaar gemaakt worden op wat voor wijze dan ook.
De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt van de NVP-UNIMA weer.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen berust bij de schrijvers.
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk op 1 februari 2016 binnen zijn. Hoe eerder hoe beter, want soms verschijnt er een extra nummer.

Berichten uit de Vereniging
Dood van Henryk Jurkowski  | Overleden
Dood van Henryk Jurkowski
De UNIMA en de wereld van het poppenspel hebben één van de pijlers met betrekking tot academisch onderzoek verloren en een artistiek talent zonder meer.
Van 1950 tot 1952 was Jurkowski leraar telecommunicatie in Warschau en tot 1972 werkte hij voor het Poolse ministerie van Kunst en Cultuur. Van 1973 tot 2004 was hij als hoogleraar verbonden aan theateracademies in Krakau en Warschau.
Van 1976 tot 1979 stond hij aan het hoofd van de faculteit voor poppentheater van de Ludwik Solski Academie voor Toneelkunsten in Krakau. In 1980 richtte hij de faculteit voor poppentheater in Bialystok op dat deel uitmaakt van de Alexander Zelwerowicz Theateracademie in Warschau. Vanaf de oprichting tot 1983 had hij de leiding over deze faculteit en van 1990 tot 1993 was hij er conrector.
Daarnaast was hij gasthoogleraar aan verschillende onderwijsinstellingen in het buitenland, waaronder de Ecole Superieur des arts de la marionnette in Charleville-Mezieres, het Instituto del Teatro in Sevilla, de Central School of Speech and Drama in Londen, de Akademie der darstellende Kunst in Stuttgart, de Akademie Muzickych Umeni in Praag, hetTeatralnyi Institute in Sofia en het Art Institute of Chicago.

Hij was secretaris-generaal van de Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) van 1972 tot 1984, voorzitter van 1984 tot 1992 en werd vervolgens vanaf 1992 benoemd tot erevoorzitter.
Naast zijn academische carrière werkte hij als literair adviseur poppentheater voor de Poolse televisie en verschillende theaters. Ook regisseerde hij televisieprogramma's van poppenspelen. Daarnaast stond hij aan het hoofd van de Poolse tijdschrift met de naam Poppentheater ( Teatr Lalek ).
Hij schreef honderden cultuurkritische artikelen en essays over poppenspel, folklore, semiotiek, en cultuurhistorische boeken over de dramaturgie en esthetica van het poppentheater. Zijn werk gepubliceerd in het Pools, Tsjechisch, Duits, Servo-Kroatisch, Russisch, Japans, Spaans, Engels en Frans. Verder was hij co-redacteur van de World Encyclopedia of the Contemporary Theatre (ITI, UNESCO) en de World Encyclopedia of Puppetry Art (UNIMA, UNESCO, 1995-2000).

UNIMA (Bron UNIMA,Wikipedia)
naar boven     http://www.unima.org/

LEDENVERGADERING 2016  | Van het bestuur
De jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 12 maart 2016 in 'Westside'. (Het restaurant van de Broedplaats De Vugt) in Amsterdam Slotermeer. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur: secretaris@poppenspelers.nl
Programma
10.30-11.00 uur inloop met koffie/thee
11.00-13.00 ALV
13.00-14.00 lunch
14.00 ..... middagprogramma Wim / Jan Klaassen Museum

Aanmelden en stukken
In de volgende nieuwsbrief komt een aanmeldformulier.
De leden van de vereniging krijgen de stukken per mail toegestuurd en kunnen na 1 maart worden ingezien en gedownload op de ledenpagina van deze website.
Bestuur
naar boven     http://www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspelers.nl

De ledenthermometer  | Van het bestuur
In 2015 zijn er 39 nieuwe leden bijgekomen. Daarmee is het aantal leden op 31 december. Het laatste nieuwe lid dat we in 2015 konden inschrijven kwam op de laatste dag van het jaar binnen.
Helaas hebben er ook een aantal leden opgezegd in de loop van 2015. Hoeveel is nog niet bekend. We proberen namelijk een aantal die al opgezegd hadden over de streep te trekken, en dat is al bij een paar gelukt. De reden voor opzegging is divers veelal is het een financiële kwestie maar ook omdat ze geen poppenspel activiteiten meer uitvoeren.
Erg verheugend is dan ook dat er de eerste week van 2016 alweer drie nieuwe leden bij gekomen zijn. En daar is ook alle reden toe met het geweldige aanbod aan activiteiten zoals De speciale arrangementen tijdens de internationale festivals dit jaar: Pop Arts en Puppet International. De workshop dag in mei, het zomerseminaar met Duda Paiva en de workshops in het najaar.
Nog geen lid doe dan nu mee!

Sigrid de Reus, secretaris
naar boven    
http://www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspelers.nl

Meeschrijven aan de Theaterencyclopedie  | Van het bestuur
De Theaterencyclopedie is het levende platform met informatie over het heden en verleden van theater in Nederland. Een geschiedenis die begint bij de voorstelling van vandaag. Hier vindt u premières sinds 1900, biografieën en beschrijvingen, historische theaterliedjes en uniek beeldmateriaal.
Een groot aantal videoregistraties van voorstellingen is integraal op de Theaterencyclopedie te bekijken, mede mogelijk gemaakt door de Crowdfundingsactie Zijn / Niet Zijn in voorjaar 2015 . Voor de volledige lijst van video's zie: http://www.theaterencyclopedie.nl/wiki/Video Iedereen kan aan deze Theaterencyclopedie meeschrijven theaterliefhebbers én theaterprofessionals maken samen de Theaterencyclopedie actueel en compleet.
Het vullen van die bladzijden kan in principe iedereen doen. Algemeen probleem is dat actieve kunstenaars, dat niet als prioriteit zien en podiumkunstenaars is ruste dat niet van belang meer vinden. Daarom gaat de NVP-UNIMA een bijdrage leveren aan deze encyclopedie. Daarbij maken we gebruik va de omschrijving van de Reizende Poppentheater zoals die op onze site staan.
De Theaterencyclopedie vindt het prima als anderen dat doen, maar beter is dat de theatermakers dat zelf doen. Hoe dat kunt lezen op http://www.theaterencyclopedie.nl/wiki/Speciaal:GebruikerAanvragen.

Ron Holst en Alexander Bauwens
naar boven     webmaster@poppenspelers.nl

WIM MEILINKPRIJS  | informatie over bijeenkomsten
Onder grote belangstelling reikte voorzitter Alexander Bauwens (NVP-UNIMA) op zondagmiddag 3 januari 2016 de Wim Meilinkprijs uit aan het Amstelveens Poppentheater, bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door directrice Myrthe Schuuring. Voorafgaand aan deze feestelijke gebeurtenis kon Arthur Geesings familievoorstelling 'Abel het Tasmannetje’ worden bijgewoond.
In de Algemene ledenvergadering van de NVP-UNIMA, in het voorjaar van 2015, richtten de leden het verzoek aan het bestuur om, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging, de Wim Meilinkprijs weer uit te reiken. Het bestuur heeft deze suggestie opgepakt en in de eerstvolgende vergadering besproken en goedgekeurd. Besloten werd de criteria van de Wim Meilinkprijs per keer te bepalen en de prijs voortaan elke twee jaar in plaats van elke drie jaar uit te reiken.
Eén van de pleitbezorgers van het in ere herstellen van de Wim Meilinkprijs, Chris de Jong, heeft met zijn bedrijf STOA er mede voor gezorgd dat de financiële basis voor de komende jaren ondersteund wordt met een substantiële bijdrage. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. De winnaar van de Wim Meilinkprijs ontvangt naast een plaquette en een juryrapport een prijzengeld van 2.500 euro. Een aanvullende wens was, dat de prijs nog in 2015 zou worden uitgereikt. Helaas was het niet mogelijk om tijdig een jury te formeren. In 2015 heeft het bestuur daarom deze taak op zich genomen
Het bestuur heeft na uitgebreide discussie en overwegingen in vergadering besloten de Wim Meilinkprijs 2015 toe te kennen aan een instelling die een belangrijke en stabiele basis is gebleken voor het Nederlandse Poppenspel: Het Amstelveens Poppentheater.

Verslag AmstelveenWeb
Bekijk het verslag van Amstelveenweb: Kklik op het plaatje (of kijk hier: http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Het-Amstelveens-Poppentheater-kreeg-de-Wim-Meili&newsid=266329173).
De video staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=XbZpAibsmzs.


Het juryrapport
Het juryrapport is aan de bezoekers uitgereikt en is online te lezen op https://indd.adobe.com/view/29629702-cbb5-46e7-8eca-f5444aeaecb9 (Of klik op het plaatje).
Bestuur
naar boven     webmaster@poppenspelers.nl

Zomerseminaar 2016
Met Duda Paiva
 | informatie over bijeenkomsten
Het zomerseminaar 2016 is een masterclass van Duda Paiva en zal dit jaar plaatsvinden van maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni in de Laswerkplaats te Amersfoort, dagelijks van 10.00-16.00 uur.
Er kunnen maximaal 15 deelnemers mee doen. Als je mee wilt doen moet je een CV en motivatiebrief inleveren. Op basis van de beoordeling van Duda wordt beslist of je kan deelnemen.
In de volgende Nieuwsbrief wordt bekend gemaakt hoe je je kan opgeven, wat de kosten zijn, enz.
Sigrid de Reus, secretaris
naar boven     secretaris@poppenspelers.nl

Workshop dag - 21 mei  | informatie over bijeenkomsten
Evenals de vorige twee jaar is er weer een workshopdag in Bussum. Als meest geschikte datum - rekening houdend met andere activiteiten, vakantie-periodes en de opleidingsdata - uit op zaterdag 21 mei.
Idee is vier vak gerelateerde workshops van 60 minuten te organiseren twee voor de lunch en twee na de lunch. De workshops worden twee keer gegeven aan een halve groep, zodat iedereen alle workshops kan doen.
Docenten en onderwerpen worden in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Een aantal van die 60 minuten workshops zal in het najaar worden uitgebouwd tot een complete workshopdag. Dit wordt nog nader uitgewerkt: Je hoort nog met welke docenten, op welke data deze workshop in het najaar gegeven gaan worden.
Sigrid de Reus, secretaris
naar boven    

WP in 2016  | Over de WP
Van WP naar WP
Het blad van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel, NVP-UNIMA centrum Nederland, is de laatste jaren gegroeid; van verenigingsblad, waarin veel aandacht was voor de activiteiten van de vereniging en haar leden, tot het vakblad voor het Nederlandstalige poppen- en objecttheater. Van WP - Wij Poppenspelers - is de aandacht verlegd naar WP - Wereld van het Poppenspel.
Meer aandacht voor de ontwikkeling van het poppen- en objecttheater. Meer artikelen over de ideeën achter producties en de beweegredenen van moderne spelers. Meer achtergrond, meer diepgang en meer verbreding.

2016 en verder
We kunnen ons gelukkig prijzen met een enthousiaste redactie die elke keer weer een zeer leesbaar en fraai blad weet te maken. Dat vraagt veel (onbetaalde) inzet van redacteuren en correspondenten. Poppenspelbladen in veel andere Europese landen zijn meestal al achter de digitale muur verdwenen, of de uitgave is beperkt tot een of twee uitgaven per jaar. Dat is echter niet het uitgangspunt van het bestuur van de NVP. Wij willen graag een blad houden dat regelmatig uitkomt. Tot op heden was dat 6 keer per jaar (in het afgelopen jaar 5 maal met een dubbelnummer) met ongeveer 24 pagina’s per keer. Het bestuur heeft in de Algemene Ledenvergadering 2015 in Haarlem aan de leden voorgelegd om vanaf 2016 de WP ‘slechts’ vier keer per jaar te laten uitkomen. Niet om te bezuinigen; het budget voor het maken van WP blijft gelijk. Wel minder bladen per jaar maar ongeveer evenveel pagina’s per jaar. WP wordt dikker. Eenmaal per kwartaal een blad maken is veel efficiënter en geeft de redactie meer tijd per editie. De portokosten van het blad zullen dalen.

Vier nummers per jaar
In 2016 krijgt u dus vier keer Wereld van het Poppenspel in de bus. Dikker, met een nieuwe aansprekende voorkant, met meer foto’s, grotere afbeeldingen, nog meer artikelen, beter, meer en mooier. Het lijkt wel een reclamespot. Maar wij zijn erg enthousiast over de plannen van de redactie. We kregen bijvoorbeeld veel leuke en positieve reacties op het themanummer over erfgoed (WP 2015, 4/5). In de toekomst zullen er vaker themanummers worden gemaakt. Hiermee kan de redactie aan een bepaald onderwerp meer aandacht besteden. En krijgt u als lezer veel, brede en diepgaande informatie over allerlei actuele onderwerpen. Juist die actualiteit zal volgens sommigen onder druk komen te staan als een blad minder vaak verschijnt. Dat probleem bestond al toen WP zesmaal uitkwam en verandert of verslechtert
niet echt met een kwartaaluitgave. De informatie over actuele zaken als activiteiten, voorstellingen, projecten, persoonlijke verhalen van leden, poppenspelers en theaters kunt u de laatste jaren natuurlijk veel accurater en actueler vinden in deze nieuwsbrief van de NVP-UNIMA. Ook via de website, Facebook en Twitter kunnen we de leden, en iedereen die geïnteresseerd is in het laatste nieuws in de wereld van het poppen- en objecttheater, veel sneller op de hoogte brengen en houden. Daarin zullen wij nog meer energie en tijd gaan investeren. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de ingeslagen weg, en hoopt dat u als lezer van Wereld van het Poppenspel ook in de toekomst met plezier van dit geweldige vakblad zult blijven genieten.

Alexander Bauwens, voorzitter
naar boven    

Nieuwsbrief vernieuwd  | Over de Nieuwsbrief
 • Zoals jullie zien heb ik de Nieuwsbrief een fris 2016 uiterlijk gegeven.
 • Van de meeste wijzigingen is niets te zien, maar zijn wel plezierig voor mij.
 • Door wat aanpassingen aan de code is het veel gemakkelijker om de gegevens in te vullen. Moest ik b.v. eerst links, handmatig aanpassen, dat gebeurt nu vanzelf.
  Als ze beginnen met 'http://'. Dus stuur je berichten voor de nieuwsbrief gebruik dan als links 'http://'
 • Ook de plaatsing en de grootte van de plaatjes is gemakkelijker geworden.
 • • Bovendien hebben de meeste plaatjes een link gekregen, als er een link is verschijnt er een handje bij het plaatje, als je je muis eroverheen gaat. Klik! En je opent een link, op een nieuw tabblad.

Ron Holst, webmaster
naar boven    
http://www.nvp-unima.nl | webmaster@poppenspelers.nl

Websiteontwikkelingen  | Van de Webmaster


 • Het jaar 2015 is ten einde daarom moest de website aangepast worden. Het 60-jaar logo stond er nog op en alle jubleumactiviteiten stonden er nog op.
 • Alle WP's die in 2015 zijn verschenen staan nu op de site en zijn daar te lezen.
 • De roterende foto's van poppenspel in de kop zijn vervangen door nieuwe plaatjes. Je kan natuurlijk altijd een foto insturen voor in de kop (1000 x 150 px).
 • Kortom kom gauw kijken op de website en laat me weten wat je ervan vindt.

Ron Holst, webmaster
naar boven    
http://www.nvp-unima.nl | webmaster@poppenspelers.nl

Nieuwsberichten
Bert en Ernie te gast bij DWDD  | Actueel Nieuws
Wat je dan onder de tafel ziet.

Bekijk de gehele fotoserie op de site van DWDD. (Klik op het plaatje of: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/nieuws/bert-ernie-achter-de-schermen.)
Bekijk het volledige interview met Bert en Ernie, inclusief hoogtepunten van de twee vrienden http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/352179
Lindai Boogerman via facebook
naar boven    


Hulp bij subsidie aanvragen  | Nieuws van fondsen
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik voor een aantal theatergezelschappen die ik persoonlijk ken subsidieaanvragen geschreven en ontvangen. Ik wil ook graag andere (en de mij nog onbekende) gezelschappen graag ondersteunen hierin.
Dat betekent dan dat ik een productieplan schrijf op basis van jullie verhalen en materiaal. Ik schrijf een begroting en vul het digitale formulier van de subsidient in. Daarvoor vraag ik aan jullie mij allerlei te leveren als cv's, namen en adressen van medewerkers, informatie over stichtingen, kamer van koophandel etc.
Ik kan ook meerdere aanvragen voor jullie invullen en opsturen.
Voor dit werk vraag ik een garantie van € 400 voor de eerste aanvraag en € 100 per volgende aanvragen. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 750 als de eerste wordt gehonoreerd en tot € 250 voor de volgende aanvragen. Gezamenlijk bepalen we bij hoeveel fondsen we een aanvraag doen.
Mocht je belangstelling hiervoor hebben, dan kun je contact opnemen met me opnemen via telefoon (0343-430302), of dit mailadres: info@lipmanvanpelt.nl Ik hoor het graag.
groetjes,

Virga Lipman
naar boven     info@lipmanvanpelt.nl

Activiteiten
POP ARTS 2016  | Over festivals
Save the date: 14 - 24 april 2016!!
Van donderdag 14 t/m zondag 24 april 2016 vindt de zevende editie van Pop Arts plaats in Theater Bellevue, Jeugdtheater de Krakeling en Ostade A'dam.

P.S. Het prachtige nieuwe beeld hiernaast is ontworpen door KochxBos Gallery Amsterdam voor het Pop Arts Festival 2016!!

Pop Arts evenement NVP-UNIMA
Binnenkort een fantastisch aanbod voor leden van de NVP-UNIMA tijdens dit festival op 24 april bij de voorstelling Ressacs van Agnès Limbos en Gregory Houben.


Bestuur
naar boven    
http://www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspelers.nl

LICHTBENDE & MESSIAEN  | Over voorstellingen
TOVERLANTAARNS & ORGEL
'Zeven dagen van Lichtbende met organist Gerrie Meijers maakte afgelopen jaar zoveel indruk dat het Orgelpark besloot de voorstelling op twee opeenvolgende dagen te hernemen.
 • Vrijdag 29 januari 2016 om 20:15 uur.
 • Zaterdag 30 januari 2016 om 20:15 uur

Handmatig geprojecteerde lichtbeelden versmelten met een 'nieuwe' samengestelde orgelcyclus van Olivier Messiaen.
Een bijzondere beleving op een 20 meter groot panoramascherm in het ORGELPARK Amsterdam.
naar boven    
http://www.lichtbende.nl/ | lichtbende@xs4all.nl

Maarten de Meeuw  | Over voorstellingen
Voor hoogvliegers en andere vreemde vogeltjes
Jeugdtheatergezelschap de Toneelmakerij brengt dit voorjaar samen met poppen- en objectentheatergezelschap Tg. Winterberg de levendige familievoorstelling Maarten de Meeuw. Regisseur Daniël van Klaveren en Marlyn Coetsier maken een surrealistisch sprookje met poppen en objecten voor iedereen vanaf 5 jaar. Op zaterdag 27 februari 2016 gaat Maarten de Meeuw in Jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam in première. De voorstelling is tot eind april op tournee in Nederland.
Maarten is een doodgewone jongen. Hij woont met zijn vader, moeder en babyzusje in een houten huisje met scheve muren en zand op de vloer. Er zijn geen deuren, maar wel één rond raampje, helemaal boven in het huis.
Vader zit aan de keukentafel, tot zijn middel ingegraven in een berg zand. Hij komt nooit van zijn plek. Uit een van de keukenkastjes komt een vreemd getjilp en gepiep. Het is zijn babyzusje. Maarten mag haar nooit zien. ‘Je ziet haar wel als ze groot is’, zeggen zijn ouders. In een vogelkooi boven het aanrecht wonen twee stokoude, klagende meeuwen. Soms vertellen ze verhalen van vroeger en beginnen hun ogen te glimmen. Maar dan gooit vader een doek over de kooi en zwijgen ze weer.
Maarten heeft de laatste tijd vreemde vlinders in zijn buik. En in zijn dromen voelt hij de wind tussen zijn veren. Want die heeft hij, in zijn dromen, veren…
Maarten de Meeuw is een voorstelling over de durf om je nek uit te steken, je vleugels uit te slaan en te vliegen. Een surrealistisch sprookje met poppen en object voor iedereen van 5 tot 105.
Neeltje van Balkom
naar boven    
http://www.toneelmakerij.nl/ | neeltje@toneelmakerij.nl

Reprise Mijn vader was een poppenspeler  | Over voorstellingen
Wegens het grote succes speelt Servaes Nelissen - onlangs onderscheiden met de NVP-UNIMA Erespeld - nog een aantal keer de prachtige voorstelling 'Mijn vader was poppenspeler.

Servaes Nelissen maakt een theatervoorstelling over zijn vader en zijn uitstervend métier: het klassieke handpoppenspel. Een ode aan een theaterman die geroemd wordt door collega’s, maar die zijn werk vaak in de marge van kindervermaak ziet weggezet. Servaes schetst tevens het portret van een lieve, rusteloze vader die altijd op zoek is naar bevestiging.

Sinds de opheffing van het Theaterinstituut staan de ruim honderd poppen uit Het Kleine Wereldtoneel van Jan Nelissen in een depot in Amsterdam Zuidoost. Als Servaes daar 25 jaar na de dood van zijn vader gaat kijken wordt hij bevangen door grote droefenis. De poppen hadden ooit een stem, ze hadden publiek dat om hen lachte en met ze meeleefde. Nu kijkt er niemand meer naar om.

Meet en greet
Wil je kans maken op een Meet & Greet met Servaes Nelissen (speciaal voor de NVP-UNIMA), stuur dan een e-mail aan secretaris@poppenspelers.nl met vermelding van je naam + voor welke voorstelling je kaartjes hebt. De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht.

Sigrid de Reus, secretaris
naar boven    
http://www.servaesnelissen.nl/ | secretaris@poppenspelers.nl

Workshops Aldo Poppentheater  | Over cursussen
Hiernaast staat het workshopprogramma van
van Aldo Poppentheater in Utrecht.
Klik op het plaatje om het op haar site te bekijken.
Ina Geisler
naar boven     http://www.aldo.nl/html/workshops%20volwassenen.html | info@aldo.nl

Internationale berichten
Deelnemen aan het Plovdiv-festival in Bulgarije  | Buitenlandse festivals


XXII Internationaal Poppentheater Festival voor kinderen en volwassenen: "Three Are Too Many, Two – Not Enough" & TheatAir 2016 vindt plaats van 2-6 september 2016 in Plovdiv (Bulgarije).
Het organisatiecomité van het festival nodigt u uit om deel te nemen aan dit festival: in het hoofd- en/of het ondersteunende programma. Iedere aanvrager kan maximaal twee voorstellingen indienen. 10 maart 2016 is de deadline voor ontvangst van voorstellen Het aanvraagformulier moet worden verzonden via e-mail en/of per post, samen met een volledige opname van de voorstelling, digitale foto's (hoge resolutie) op CD, DVD of een web-link en de en volledige technische specificaties. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt online op http://pptheatre.com/en/
Frans Hakkemars, councillor
naar boven     http://pptheatre.com/en/