Ga naar de website
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
nummer: 10 november 2016
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel UNIMA Centrum Nederland
www.nvp-unima.nl
Redactie: Ron Holst
Vereniging

Nieuws

Activiteiten

Internationaal

Media

° In Memoriam
° Bestuur
° Bijeenkomsten
° WP
° Nieuwsbrief
° Webmaster
° Bibliotheek
° Verslagen
° Actueel
° Bijeenkomsten
° Prijzen
° Oproepen
° Theaters
° Subsidies
° Leden
° Puppet International
° Premières
° Festivals
° Voorstellingen
° Cursussen
° Tentoonstellingen
° Leden
° Berichten
° UNIMA
° Councillors
° Uitgaven
° Festivals
° Video
° Games
° Social Media
° TV
° Radio
° Pers
° websites
Zonder toestemming van de schrijver mogen de artikelen niet openbaar gemaakt worden op wat voor wijze dan ook.
De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt van de NVP-UNIMA weer.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen berust bij de schrijvers.
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk op 1 december 2016 binnen zijn. Hoe eerder hoe beter, want soms verschijnt er een extra nummer.

Berichten uit de Vereniging
Ruth van der Steenhovenprijs  | Van het bestuur
De Ruth van der Steenhovenpprijs is ingesteld na het overlijden van Ruth van der Steenhoven op 5 juni 2016. De prijs zal om de twee jaar worden uitgereikt. De eerste keer in 2017.

Ruth van der Steenhoven was decennia lang de motor van de NVP(-UNIMA). Als geen ander was hij enorm betrokken bij de vereniging en de poppenspelers, waarbij hij vooral jonge/beginnende mensen op allerlei wijze stimuleerde om het vak te leren.
Aanmoedigingsprijs
De Ruth van der Steenhoven Prijs is een aanmoedigingsprijs voor een beginnende (jonge) poppen- en objecttheatermaker (M/V) die zich verder wil bekwamen in het vak door het volgen van (internationale) opleidingen en cursussen en via individuele begeleiding door een ervaren theatermaker. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de opleiding in Den Haag, een workshop/cursus poppen en objecten maken, stemgebruik, dramaturgie, enz. Het kan ook een individuele regie zijn voor een nieuw te maken voorstelling.
De Ruth van der Steenhovenprijs bestaat uit een financiële bijdrage (€ 500) die dat mede mogelijk maakt

Ledenprijs
De Ruth van der Steenhovenprijs is een ledenprijs.
De leden van de NVP-UNIMA kunnen theaters en spelers voordragen voor deze prijs via het voordrachtformulier.
Het voorgedragen theater of speler moet akkoord gaan met de voordracht.
Uit de ingestuurde voordrachten kiest een jury, aan welke speler/theater de prijs wordt uitgereikt.

Een theater/poppenspeler voordragen
Als u een poppenspeler/theater wilt voordragen voor deze prijs, ga naar het voordrachtformulier op de website.


Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    
www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspelers.nl

Vooruitblik 2017  | informatie over bijeenkomsten
Ook in 2017 organiseert Het bestuur van de NVP-UNIMA weer veel activiteiten. Hebben we gepland:
14 januari: Workshop stop motion. Zie elders in deze niuwsbrief De inschrijving is vol, maar er wordt een tweede gepland.
18 maart: Ledenvergadering. In De Hazelaar, Tilburg, aanvang 11 uur; om 13 uur lunch; om 14 uur presentatie van de poppen in de werkplaats van Jan Klaassen.
9 april: Workshop belichting. In Hilversum of Weesp.
20 mei: Inspiratiedag.4 Workshops. Locatie wordt nog bepaald.
26- 30: juni: Summerseminar. 5 dagen (ma/vrij) door en bij Damiët van Dalsum in Dordrecht.
8 oktober: Excursie naar de Poesjenellen Antwerpen. Op eigen gelegenheid naar
Antwerpen met in de ochtend een bezoek aan de MAS (collectie Antwerps
volkspoppenspel), dan lunch en om 15.00 uur naar een voorstelling in de Poesje in de Repenstraat (staafmarionetten).
December (Tussen sint en kerst). Workshop fysiek theater. ; Locatie onbekend.

Meer informatie krijgt u in een volgend nummer en op de website.
In januari verschijnt er weer een activiteitenkalender met deze activiteiten en festivals

Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    
www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspelers.nl

Culturele ANBI  | Van de Webmaster
De NVP-UNIMA is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling.
Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient.
Een culturele ANBI is een ANBI-instelling die actief is op cultureel gebied, o.a. theater.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemenen belang,hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

    Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Werken met behoud van uitkering
Als ANBI-instelling kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de NVP-UNIMA vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering.
Meer informatie hier over is te vinden op de site van de UWV . Klik op video hiernaast voor een kort introductiefilmpje.
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, neem dan contact op met ( één van de bestuursleden.

Giften aan de NVP-UNIMA
U kunt natuurlijk een gift schnken aan de NVP-UNIMA, dat kan op vele manieren. U of uw bedrijf, theater maakt een bedrag over naar onze bankrekening: IBAN NL57INGB0000011022 t.n.v. NVP/UNIMA CENTRUM NEDERLAND. Dat kan een algemene gift zijn, maar u kunt ook een bedrag over maken, dat bestemd is voor één bepaald doel (bijv. De Wim Meilinkprijs of de Ruth van der Steenhovenprijs. Als u bepaalde kosten heeft gemaakt voor de vereniging en die niet teug hoeft te krijgen, dan kunt u deze ook opvoeren als gift. Als u bepaalde diensten heeft verricht voor de vereniging, zoals het geven van een cursus, een voorstelling, enz. die u gratis verleent, dan kunt u deze toch in rekening brengen en tegelijkertijd als gift doneren.
U kunt u deze giften aftrekken (tot maximaal 150%) van de belasting.


Ron Holst
naar boven    
www.nvp-unima.nl | penningmeester@poppenspelers.nl

NVP-UNIMA logo op uw site  | Van de Webmaster
Bent u lid van de NVP-UNIMA?
Laat iedereen dat dan ook weten en zet ons logo op uw site. Met de tekst "lid van"

We hebben er drie logo's voor u klaar staan:
Klein logo transparant
Groot logo transparant
Groot logo creme cirkel


Hoe werkt het?
U kunt een logo downloaden door op het logo van uw keuze te klikken. Het plaatje opent dan in uw browser. Klik op de rechter muisknop en kies "Afbeelding opslaan". En plaats het in de door u gewenste map.
U kunt in deze nieuwsbrief ook met de rechtermuisknop op het door u gewenste logo klikken en het plaatje opslaan.

Als u een logo op uw site heeft geplaatst, stuur dan een link van uw site naar de webmaster met ons logo.
De ingestuurde links worden in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd.

Ron Holst, webmaster
naar boven    
www.nvp-unima.nl | webmaster@poppenspelers.nl

Wat er aan de website is gedaan  | Van de Webmaster


In de loop van de afgelopen maanden is er weer veel werk verricht. Dat komt onder andere, omdat ik een aantal bestuursleden wegwijs heb gemaakt in de opbouw van de website. Daardoor kwam ik allerlei dingen tegen die niet zo mooi waren. Zo werkte de carrousel met de plaatjes van de theaters niet goed en de cirkels stonden er niet goed op. Dat moest ik verbeteren en dat is gelukt.
Er is in het hoofdmenu een tab bij gekomen: ‘ANBI’ met daaronder de pagina’s met informatie over de Culturele ANBI status, die u ook in deze Nieuwsbrief kunt lezen. In het kort stond dit onder de tab ‘NVP-UNIMA’ Onder deze tab zijn er drie nieuwe pagina’s bijgekomen, met informatie over de Wim Meilink en de Ruth van der Steenhovenprijs, en aan wie we de erespeld hebben uitgereikt.
Onder de tab 'Nieuws' staan de laatste nieuwsbrieven. Alle Nieuwsbrieven van 2015 zijn nu in één pdf (zie hier gezet zodat je in een keer allemaal kunt lezen. In januari ga ik ook alle nieuwsbrieven van 2016 in één bestand zetten.
Verder is een aantal pagina’s geactualiseerd, op de pagina activiteiten staat bijvoorbeeld de tekst van de vooruitblik 2017.

Nieuw in deze nieuwsbrief
is de rubriek " IN HET ZONNETJE".
In elke nieuwsbrief wordt een theater in het zonneje gezet. De spits wordt afgebeten door Arjan's Poppentheater.
Wil je zelf eens een keer je theater in het zonnetje zetten, stuur dan een mail naar webmaster@poppenspelers.nl

Ron Holst, webmaster
naar boven    
www.nvp-unima.nl | webmaster@poppenspelers.nl

Nieuwsberichten
Uittreiking certificaten Haags Theaterhuis  | Actueel Nieuws
Zondagavond 13 november 2016 werden in het Haags Theaterhuis de certificaten van de Objecten- en Poppentheateropleiding uitgereikt aan

* Renee van Oosterom
* Rosa Verloop
* Janna Handgraaf
* Janine Slot
* Danielle Keijzer
* Irma Kops
* Pluck Venema
*Jeroen Molenaar
* Myrthe den Boer
* Sandra Denningmann
* Anne Bo Joostema
* Renate Moespot
* Maartje de Bruin

met dank aan de mentoren Anne Dronkers, Martine van Ditzhuyzen, de hoofddocent Pieter Vrijman, de coördinator Merel van Galen en aan Stefanie Bolder en Stefanie Hermes resp. opleidingscoördinator en artistiek leidster van het Haags Theaterhuis. Voorzitter Alexander Bauwens van de NVP-UNIMA was er voor de auspiciën. Ab Vissers had twee verrassingen voor allen meegebracht: een schaalmodel Papieren Theater en een uitnodiging voor een bezoek aan zijn Phoenix Papieren Theater in Utrecht.
Succes gewenst voor de studenten en op naar het Verdiepingsjaar en/of de praktijk in.
In januari 2017 start ook een nieuwe lichting van het basisjaar.
Zie www.haagstheaterhuis.nl

Frans Hakkemars
naar boven    
www.haagstheaterhuis.nl

IN HET ZONNETJE
Kooman’s Poppentheater.
 | Nieuws van leden
Kooman’s Poppentheater.
In het zonnetje, zo heet deze rubriek.
Er zijn als poppenspeler weleens van die zomerse dagen, dat je liever in het zonnetje zou zitten dan in een donker theatertje. Maar… ik ben zo blij dat ik dit mooie vak ben ingerold.
Als klein (en later als groot) jongetje wist ik niet, wat ik wilde worden. In 4 atheneum moest ik een vakkenpakket kiezen en zelfs een beroepskeuzetest doen: ik had geen flauw idee en er kwam ook weinig bruikbaars uit de test! Mijn vader was poppenspeler en musicus, mijn moeder was balletlerares, er was altijd muziek in huis, lappen en kostuums lagen soms verspreid door de hele kamer. We hadden nota bene een theater aan huis, waar ik altijd achter de schermen te vinden was, maar dat dit mijn beroep zou worden? Het was te dichtbij om het te zien.
Ik was 16 jaar toen ik -naast de lichttechniek- voor het eerst een klein konijntje mocht laten oversteken in een cantate van Bach, met poppen. Kort daarna ging ik ook assisteren bij de kindervoorstellingen, in ons theater en in het land. Heerlijk was het om zoveel ervaring op te kunnen doen en spelenderwijs het vak te leren. In mijn beginjaren bewoog ik alleen de poppen. Het spreken van de stemmen en maken van eigen voorstellingen kwam pas een jaar of tien later.
Want intussen was ik erachter gekomen, dat een baan op een redactie of een kantoor mij bepaald niet lag. Ik miste de vrijheid enorm! Daarom werd ik op 1 januari 1995 professioneel poppenspeler. En het heerlijke van mijn vak is nog steeds, dat je alles in eigen hand hebt. Zowel artistiek als zakelijk en technisch noem maar op: er is zoveel afwisseling en je hebt alle vrijheid! Nou ja, vrijheid..
Het is wel een vak, waar je hard voor moet werken om alle ballen in de lucht te houden. Het is zo grappig dat buitenstaanders daar zelden bij stil staan. “Een poppentheater, wat schattig,” hoor je wel eens iemand zeggen. Schattig?
Bij schoolvoorstellingen sjouw je wat af met alle kisten en koffers over hobbelige schoolpleinen op onchristelijke uren. En je bent vaak avonden bezig om licht of geluidstechniek te verbeteren of te repareren. Poppen en decors en ontstaan door veel experimenteren en daar gaat heel veel tijd inzitten. Voor mij is dat prutsen en ontdekken trouwens heel essentieel. Je vindt uiteindelijk wat je zoekt en alles gaat op het gevoel. Huisvlijt, dus! Als je voor elke pop elk decortje, liedje of spotje een professional in moeten huren, blijft er weinig eigens over (en ben je snel door je geld heen). Poppenspelers zijn vaak zelfstandig en ze zijn dus zelden ziek, maar nemen een pilletje als ze zich niet lekker voelen.
Ja, die arme poppenspelers moeten zwoegen en moeten ook zichzelf nog achter de broek zitten. Dit jaar moet ik van mijzelf nu eindelijk een nieuwe cd hebben opgenomen en twee nieuwe scènes voor volwassenen hebben gemaakt. Bovendien moet er in oktober een nieuwe kindervoorstelling zijn. Zou het lukken? Het is weer een druk seizoen met 180 voorstellingen. Natuurlijk knijpen we onze handen dicht met zo’n lange speellijst, maar het is wel lastig om ook aan iets nieuws toe te komen. En om ook nog eens even heerlijk in het zonnetje te zitten!Arjan Kooman
naar boven     www.koomanspoppentheater.nl | info@koomanspoppentheater.nl

Activiteiten
Peutertheater in de Kerstvakantie  | Over voorstellingen
Tijdens de Kerstvakantie is, van maandag 2 t/m vrijdag 6 januari, Poppentheater Hans Schoen weer te gast in Zaaltje Merlijn in Haarlem. Het poppentheater speelt de peutervoorstelling “Toontje Tovert”.
Het verhaal:
Toontje logeert tijdens de kerstvakantie bij Opa en Oma.
Hij verveelt zich een beetje. Hij moet alles opruimen omdat de kerstboom neergezet moet worden.
“Kon ik maar toveren, dan toverde ik dat alles is opgeruimd”, zei Toontje.
Opa helpt hem een handje.

Een mooie, lieve kerstvoorstelling voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. en hun begeleiders.,. De voorstelling wordt gespeeld door Hans Schoen en Stephan Stoetze. Twee spelers dus, met twee poppen, schimmen en objecten.

Het poppentheater uit Hoorn is gespecialiseerd in voorstellingen voor de allerkleinsten. Voor gezinnen met jonge kinderen is het bijwonen van een voorstelling van dit theater een heerlijk ontspannen uitstapje in de Kerstvakantie. Ook Oma’s en Opa’s met de kleinkinderen beleven er veel plezier aan. In verband met de beperkte ruimte is reserveren gewenst.

Na afloop van de voorstelling is er voor de kinderen een glaasje limonade en voor de volwassenen een kopje thee of koffie.

Aanvang 14.30 u. Entree 6,00 euro p.p. Reserveren Tel. 06 - 18 52 33 51.
Zaaltje MERLIJN, Hasselaersplein 35, 2013 GC HaarlemPoppentheater Hans Schoen
naar boven     scho4235@planet.nl

Try-out Babylon
Stuffed Puppet Theatre
 | Over voorstellingen
Over The Stuffed Puppet Theatre
Neville Tranter groeit op in Queensland, Australië. Tijdens zijn acteursopleiding ontdekt hij het medium poppentheater. Hij ontwikkelt een variété-achtige voorstelling; Studies in Fantasie. Met deze voorstelling komt hij in 1978 naar het Amsterdamse Festival of Fools (een voorloper van Oerol). Neville Tranter besluit in Amsterdam te blijven. Daar breekt hij door als een meester poppenspeler die jarenlang de theaters bestiert en overal uitverkochte zalen trekt met zijn bizarre voorstellingen vol zwarte humor. Hij heeft de afgelopen decennia een naam opgebouwd met zijn virtuoze poppenspel en zijn opvallende voorstellingen voor een volwassen publiek, waarin vaak zwaarwichtige onderwerpen worden behandeld met een mengeling van ernst én humor. Neville Tranter wordt internationaal door vakgenoten hoog geacht. Zijn voorstelling “Schicklgruber” (over Hitler) bracht hem erkenning ook bij een groot publiek. De laatste jaren maakt Neville Tranter intiemere voorstellingen voor kleinere podia en dan vooral in het buitenland.

Babylon, een stuk voor 1 poppenspeler. Engelstalig. (18+)
Een afgelegen strand in Noord Afrika. De allerlaatste boot staat op het punt af te varen naar Babylon, het beloofde land. De kapitein wacht gespannen op de laatste opvarenden. Een Griekse tragedie ontvouwt zich en God zelf zal moeten ingrijpen. Wie gaat ten onder? Wie zal gespaard blijven? Ontmoet Jezus, een vluchteling, een oude vrouw, een schaap, de kapitein, een jongen en een duivel.
Over vluchtelingen, hoop en angst, maar bovenal over hoe wij kijken naar de wereld. Aangrijpend, spectaculair en vol zwarte humor.
Concept en tekst: Neville Tranter.
Compositie en soundscape: Ferdinand Bakker.

Wat je moet weten
Zaterdag 17 december om 20.30 uur en zondag 18 december (matinee) om 15.00 uur speelt The Stuffed Puppet Theatre zijn try-out van Babylon in Theater aan de Kim op de Bovenweg 6 in Schoorl.
Entree € 12,50. Leden van de NVP betalen € 10,00
Reserveer op www.theateraandekim.nl en hopelijk tot ziens bij deze bijzondere voorstelling.
Een bijzondere voorstelling voor volwassenen.

Een unieke gelegenheid om de meester himself aan het werk te zien.

Hartelijke groet,
ila van der Pauw
naar boven    

Kerstfestival bij MUZIPO  | Over voorstellingen
Kom jij ook gezellig naar het Kerstfestival bij MUZIPO?
Van woensdag 28 december t/m zaterdag 7 januari bezoek je het festival bij MUZIPO aan de Grazendonkstraat in Breda. Er is altijd van alles te doen in het vrolijke kindertheater:
Kerstkransjes happen, kaartjes verkopen, kaartjes controleren en natuurlijk lekker spelen!
Hieronder het volledige programma, reserveer tijdig (online) je kaartjes!WOENSDAG 28 DECEMBER:TIJGER IN DE SOEP Gespeeld door: Figurentheater MUZIPO
Aanvang: 11.00 uur en 14.00 uur (4 - 8 jaar)
Een pakkende voorstelling over een slome kok, een snelle ober en een poes die... De kok serveert uiteraard een kerstdiner.
DONDERDAG 29 DECEMBER:
EITJE
Gespeeld door: Maastheater uit Rotterdam
Aanvang: 10.30 uur en 14.00 uur (vanaf 3 jaar, familievoorstelling)
Stel je voor: een actiefilm, maar dan in het echt. Met één van de saaiste actiefiguren ooooit. Een eitje waar niemand aan mag komen, we herhalen, niemand. Een saai eitje dus...En net als het zo saai begint te worden dat je in slaap valt, zitten we middenin een achtervolging.

VRIJDAG 30 DECEMBER:
Gespeeld door: Figurentheater MUZIPO
DE REUS VAN BREDA
Aanvang: 11.00 uur en 14.00 uur
(4 - 10 jaar)
Kleine Lodewijk wil graag een vriendje. En wel een heel groot en sterk
vriendje, want Lodewijk zelf is nogal bang uitgevallen...WOENSDAG 4 JANUARI:
PRINSES BELLETJE EN AAD SPAGAAT
Gespeeld door: Figurentheater MUZIPO (4 - 8 jaar)
Aanvang: 11.00 uur en 14.00 uur
Annabel moet van moeder in bad, maar ze is bang voor water. Ze vindt in haar verkleedkist een kroontje en wordt prinses, want prinsessen hoeven niet in bad. Haar kikkervriendje Aad Spagaat houdt juist wel van water en dan...

DONDERDAG 5 JANUARI:
PICCOLINO Muziekvoorstelling met animatiefilm uit Spanje
Gespeeld door: Canti Vaganti (vanaf 1,5 tot 6 jaar, familievoorstelling)
Aanvang: 10.30 uur en 14.30 uur
Piccolino is een rupsje van klei, die in een animatiefilm meespeelt en in een bos een huisje ontdekt. In elke kamer die het rupsje binnenkomt ontdekt hij een object, een bootje in de wasbak, een fles melk in de keuken en speelgoeddieren in de kinderkamer.


ZATERDAG 7 JANUARI: KNOEFJE
Aanvang: 10.30 uur
Leeftijd: 2,5 - 5 jaar
ZATERDAG 7 JANUARI: HET GROTE GEHEIM
Aanvang: 14.00 uur
Leeftijd: 4 - 8 jaar
Beide voorstellingen gespeeld door: Figurentheater MUZIPO


TOT ZIENS BIJ HET KERSTFESTIVAL!!
Muzipo
naar boven    
www.muzipo.nl/festivals/21/kerstfestival-bij-muzipo-.html | info@muzipo.nl

Kerstvakantieserie
Phoenix Papieren Theater
 | Over voorstellingen
Phoenix Papieren Theater speelt “De Tondeldoos”en “Hans en Grietje”
Het Phoenix Papieren Theater, dat dit jaar 40 jaar bestaat, geeft meestal besloten voorstellingen voor kleine groepen.
Deze kerstvakantie is daarop een uitzondering gemaakt.
In het intieme huistheater in Utrecht worden twee sprookjes gespeeld; vòòr Nieuwjaar “De Tondeldoos” van Andersen, en na 1 januari “Hans en Grietje”.
In verband met ons jubileum hanteren wij een extra lage entreeprijs van € 5,00. Leden van de NVP-Unima krijgen hierop nog eens 50% korting, echter uitsluitend op vertoon van hun lidmaatschapskaart met foto en jaarzegel 2016.

De Tondeldoos
Een soldaat, die net uit de oorlog terugkomt, gaat in opdracht van een oude toverheks in een onderaardse grot een tondeldoos halen, en geld, dat bewaakt wordt door drie reusachtige honden.
Het geld jaagt hij er al gauw doorheen, maar dan blijkt de tondeldoos magische eigenschappen te bezitten……


Dagelijks op 26, 27, 28, 29, 30 en 31 december
Aanvangstijd : 14.00 uurHans en Grietje
Hans en Grietje worden door hun moeder het bos ingestuurd en gevangen door de Boze Heks. Hans dreigt gebakken te worden in de oven. Als dat maar goed afloopt!

Dagelijks op 2, 3, 4, 5, 6 en 7 januari
Aanvangstijd : 14.00 uur


Spannende versies van deze bekende sprookjes, met de authentieke decors, figuren en tekst uit 1881 gespeeld in een antiek miniatuurtheater uit hetzelfde jaar.
Adres:
Phoenix Papieren Theater
Voorstraat 84bis
3512AT Utrecht
Het theater telt 20 zitplaatsen, reserveren via info@papierentheater.nl wordt daarom ten zeerste aanbevolen.

Ab Vissers
naar boven     www.papierentheater.nl | info@papierentheater.nl

Workshop Stop-motionfilm maken  | Over cursussen
Zaterdag 14 januari 2017 van 10.00 -16.00 uur
Docent: Andor Driessen


Vertel geen dingen, die je kunt laten zien. Krijg je vaak te horen.
Niet over iets praten als je het ook kunt spelen. Maar dat valt niet altijd mee. Hoe speel je nu een vliegtuig van je hoofdpersoon terwijl hij dapper naar beneden kijkt naar het kleine landschap onder hem. Niet onmogelijk; wel lastig. Je kunt het oplossen door een kort filmpje met een met beamer te laten zien.
Voor het poppentheater zijn vooral kleine animatiefilms geschikt. Meestal zijn dat zogenaamde stop-motion filmpjes. Een filmpje dat is gemaakt door een figuurtje elke keer een klein beetje te bewegen en daar een foto van te maken. Voor elke seconde film minstens 12 foto’s, en die dan snel achter elkaar af te spelen. Dat kan met vlakke figuren op een vlakke achtergrond of met poppetjes in een decor. Heel veel is mogelijk!
Dat lijkt ingewikkeld maar met minicamera’s en de computer is het allemaal een stuk makkelijker geworden.
In deze workshop leer je in een paar uur, hoe je met een camera, een laptop en wat software een goede animatie, een stopmotionfilmpje kunt maken. Als je flink doorwerkt, is het zelfs mogelijk een eerste kort resultaat, bijvoorbeeld 1 minuut, mee te nemen naar huis, op maat voor je voorstelling. De Workshop wordt gegeven in Globe, Centrum voor Kunst en Cultuur in Hilversum in het Muziekcentrum voor de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum.
Voor materiaal wordt gezorgd en deze workshop kost, compleet met koffie, thee en een lunch € 15,00 (€ 12,50 voor NVP-UNIMA leden)

Opgeven via Alexander Bauwens,
voorzitter@poppenspelers.nl of 0294 419393.

Maar wees wel snel want vol=vol
Helaas is hij al vol, maar er is een wachtlijst
In de loop van 2017 wordt hij nogmaals georganiseerd. Als u op de wachtlijst staat hoort u als eerste wanneer er een nieuwe cursus start


Alexander Bauwens, voorzitter
naar boven    
voorzitter@poppenspelers.nl