Ga naar de website
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
nummer: 4 april 2016
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel UNIMA Centrum Nederland
www.nvp-unima.nl
Redactie: Ron Holst
Vereniging

Nieuws

Activiteiten

Internationaal

Media

° In Memoriam
° Bestuur
° Bijeenkomsten
° WP
° Nieuwsbrief
° Webmaster
° Bibliotheek
° Verslagen
° Actueel
° Bijeenkomsten
° Prijzen
° Oproepen
° Theaters
° Subsidies
° Leden
° Puppet International
° Premières
° Festivals
° Voorstellingen
° Cursussen
° Tentoonstellingen
° Leden
° Berichten
° UNIMA
° Councillors
° Uitgaven
° Festivals
° Video
° Games
° Social Media
° TV
° Radio
° Pers
° websites
Zonder toestemming van de schrijver mogen de artikelen niet openbaar gemaakt worden op wat voor wijze dan ook.
De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt van de NVP-UNIMA weer.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen berust bij de schrijvers.
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk op 1 mei 2016 binnen zijn. Hoe eerder hoe beter, want soms verschijnt er een extra nummer.

Berichten uit de Vereniging
De NVP-UNIMA heeft de ANBI-status.  | Van het bestuur

Hiep, hiep, hoera! We hebben er lang op gewacht en hard voor moeten werken, maar...we hebben de bevestiging van de Belastingdienst binnen! De NVP-UNIMA Nederland mag zich met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 een culturele ANBI noemen. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” Eigenlijk werden dat vroeger vooral “de goede doelen” genoemd. Maar tegenwoordig kunnen ook andere instellingen die een algemeen doel nastreven een goed doel worden, een ANBI en als dat een culturele instelling betreft, zoals de NVP-UNIMA heeft dat nog extra voordelen.

Zo worden erfenissen, giften en schenkingen voor een ANBI belastingvrij en kunnen daardoor geheel gebruikt worden voor het doel van de vereniging. Maar de Belastingdienst vraagt tegenwoordig als u bedragen aftrekt bij uw belastingaangifte voor schenkingen, naar de ANBI-status van uw “goede doel”. Dat mag dus vanaf dit belastingjaar ook de NVP-UNIMA zijn. Beter nog; omdat we een cultureel ANBI zijn profiteert u (in ieder geval nog tot 2017) van extra belastingvoordeel.

Wat de mogelijkheden, voordelen en spelregels zijn zullen we in een volgende nieuwsbrief uitgebreid aan de orde laten komen. Het nieuws van de toewijzing was zo vers dat we het in deze nieuwsbrief laten bij een kort bericht. Volgende keer dus meer.
Kan je niet wachten? Hier vindt u van alles te lezen: www.belastingdienst.nl (bij goede doelen) en www.anbi.nl

Rest alleen nog Chris de Jong en Maaike Koolen (fiscaal juriste) te danken voor hun advies en ondersteuning.


Alexander Bauwens, voorzitter
naar boven    

MIS HET NIET  | informatie over bijeenkomsten
Beste leden en niet leden
Voor zondag 24 april a.s. zijn er nog
kaarten beschikbaar voor het geweldige arrangement van de NVP-UNIMA tijdens het PopArts festival in het Ostade theater in Amsterdam.

Een geweldige voorstelling, Ressacs van Cie Gare Centrale.
Kennismaken en napraten met de Agnes Limbos en Gregory Houben en als afsluiting een genoeglijk samenzijn met een drankje en heerlijke hapjes om de onderlinge band te verstevigen, oude vriendschappen te onderhouden en nieuwe aan te knopen.
En dat alles voor slechts € 21 (niet leden € 27,50)

Zonder u wordt deze zondag niet wat we er ons van hebben voorgesteld. Geef u dus snel op bij Sigrid de Reus; secretaris@poppenspelers.nl

Bekijk het programma!
Hier:
http://www.nvp-unima.nl/Nieuwsbrief/plaatjes_nieuwsbrief/2016/4-2016/arrangement.pdf


Bestuur NVP-UNIMA
naar boven     secretaris@poppenspel.nl

 | informatie over bijeenkomsten
Op zaterdag 21 mei 2016 organiseert de NVP-UNIMA weer een gezellige, inspirerende, leerzame workshop-inspiratiedag. Je kunt aan alle workshops deelnemen! De snuffel-workshops van 60 minuten, zullen bij voldoende belangstelling in najaar/winter 2016 en voorjaar 2017 worden uitgebouwd tot een dagworkshop.
Workshops
Spel:Stephanie Hermes, theaterdocent en artistiek leider Haags Theaterhuis
Belichting:Alexander Bauwens, poppenspeler
Stop Motion :Andor Driessen, docent multimedia workshops/ animatie/video/fotografie
KostumeringTruus de Kanter, textiele ontwerpster
Programma
10.00-10.30Inloop met koffie/thee
10.30-11.30Workshops Alexander Bauwens / Stephanie Hermes
11.45-12.45Workshops Alexander Bauwens / Stephanie Hermes
12.45-13.45Lunch
13.45-14.45Workshops Truus de Kanter / Andor Driessen
15.00-16.00Workshops Truus de Kanter / Andor Driessen
13.45-14.45Drankje/bijkletsen/netwerken
Informatie
Locatie:Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
Prijs:€ 15,00 (NVP-UNIMA leden) en € 20,00 (niet leden) dit is inclusief 1x koffie/thee, 1 consumptiemunt en lunch
Opgeven:per e-mail aan Sigrid de Reus, secretaris@poppenspelers.nl
Betalen:rekeningnummer NL 57 INGB 0000 011022 t.n.v. NVP/Unima Centrum Nederland o.v.v. workshopdag 21 mei

Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    
www.nvp-unima.nl/index.php?org1=Activiteiten&org2=Workshop-inspiratiedag&org3= | secretaris@poppenspel.nl

De wereld van het poppenspel  | Over de WP

Vanmorgen na het ontbijt werd ik verrast met de eerste "De wereld van het poppenspel" in de brievenbus. Daarvoor moet ik een paar trappen af naar de ingang van ons appartementencomplex (mooi en prijsopdrijvend eufemisme voor flat) en valt ie niet op de mat. Vandaar de vertraging in de reactie...maar,

Wat een mooi blad is het geworden. Ik ben heel erg trots op ons prachtige vakblad en de uitstraling die het nu heeft. Het ziet eruit als een professioneel blad en al heb ik de artikelen natuurlijk nog niet allemaal en helemaal kunnen lezen, geldt dat ook voor de inhoud. Mijn moeder (ook lid van de NVP) belde zonet en vroeg zich af of we een nieuw blad hadden uitgegeven. Dat zie ik toch als een compliment.

Hulde! Dank jullie wel voor jullie geweldige inzet en enthousiasme.

Alexander Bauwens
naar boven     redactie@poppenspelers.nl

Boeken lenen mag, maar...  | Van de Bibliotheek
De werkgroep van de NVP-UNIMA bibliotheek, bestaande uit Alexander Bauwens, Ron Holst, Dirk Bais en Frans Hakkemars is op dinsdag 29 maart 2016 in Haarlem bij Dirk Bais bijeen geweest.
Zie hiernaast twee van de nieuwe aanwinsten.

Bijna alle boeken kunnen in principe worden uitgeleend, behalve enkele kostbare antiquarische exemplaren.
De volgende voorwaarden gelden:
  • Je kan boeken lenen, als je in de bibliotheek bent. Als je te ver weg woont, moet je vooraf bellen en met Dirk een afspraak maken. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.
  • De uitleentermijn is maximaal 4 weken, die kan eenmaal met 2 weken verlengd kan worden.
  • Je moet wel lid zijn van de NVP-UNIMA.
  • Je mag maximaal 5 exemplaren tegelijk lenen.
  • Je tekent bij lening een eenmalige incassomachtiging voor het bedrag van de nieuwwaarde van de boeken en de eventuele verzendkosten.
  • Dit bedrag wordt niet geïncasseerd, als de boeken onbeschadigd terug zijn in de bibliotheek.

Op de website van de NVP-UNIMA kun je de catalogus van de bibliotheek inzien.
Wil je de bibliotheek bezoeken, neem dan contact op met Dirk Bais, Brouwervaart 70, 2013RB Haarlem, tel: 023- 5317713
Ter plekke kun je ook videobestanden inzien van poppentheatervoorstellingen.

Frans Hakkemars
naar boven     www.nvp-unima.nl/index.php?org1=NVP-UNIMA&org2=Bibliotheek&org3= | bibliotheek@poppenspelers.nl

Nieuwsberichten
De VAR verdwijnt, wat nu?  | Actueel Nieuws
De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Daarvoor in de plaats komt een verklaring, waarmee de artiest aan de opdrachtgever meedeelt dat hij niet onder de artiestenregeling valt en dat de opdrachtgever geen belastingen enz. hoeft af te dragen, maar dat de artiest daar zelf voor zorgt.
Volgens de accountant van Frank Hakkemars moet je in het contract met je afnemer de volgende passage opnemen:
“Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UR LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan mij betalen.”
Dat komt grotendeels overeen met de modelovereenkomsten voor artiesten van de Belastingdienst e.a. Er zijn twee voorbeeldovereenkomsten
In deze door de belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten is echter meer geregeld (geel gemarkeerd in de voorbeelden) zoals dat de afnemer geen zeggenschap heeft over de inhoud van de voorstelling.
Het advies is de bepalingen uit de voorbeelden over te nemen met de verwijzing naar de goedkeuringsdatum en nummer van deze voorbeeldvereenkomsten.
Wat moet je doen na 1 mei?
Dat is simpel: de van toepassing zijnde bepalingen opnemen in je contract.

Redactie Nieuwsbrief
naar boven     www.belastingdienst.nl

Speldje voor Jeanne Kuiper  | Actueel Nieuws
Het bestuur ontving op 20 februari een mail van Jeanne Kuiper:
20 maart geef ik mijn laatste voorstelling, mijn meest spectaculaire, vooral ook voor volwassenen, “JAN KLAESZEN KLETTERT”, in de aardappelkelder om 14.30 uur. Daarna wordt er een afscheidsfeest gegeven, wat nog georganiseerd moet worden.
Als je hier graag bij wilt zijn. Leg deze datum dan vast in je agenda.
Het bestuur, waarvan velen zelf ook wel eens een voorstelling in de aardappelkelder hebben gespeeld, wilde daar wel bij zijn vooral ook om haar de erespeld van de NVP-UNIMA uit te reiken.
Dus toog onze voorzitter Alexander naar Overeem om haar te verrassen.
Ze was er erg trots op, ze schreef:
Het speldje draag ik trots op mijn colbertje. Om half zes vandaag is er een radiointerview van de regionale omroep geweest, over mijn optreden komende Pasen op Landgoed de Olmenhorst. Er werd ook over mijn voorstellingen gepraat en dat ik dus een speciale onderscheiding van de NVP-UNIMA heb ontvangen.Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    

Nieuwe bestemming theater Elswout  | Actueel Nieuws
Nu Jeanne Kuiper vertrokken is uit het theater in Elswout is er gelukkig een opvolger gevonden: Wijnand Anansi Stomp Hij is een begrip in theaterland - meester verhalenverteller, van Jip en Janneke tot Anansi. En nu heeft hij een unieke plek voor zijn ‘Huisje Vol Verhalen’ gevonden op het sprookjesachtige landgoed Elswout in Overveen, aan de rand van Haarlem. Hier zal hij alles verzamelen wat meneer de Windt hem toewaait. En hij heeft steun nodig!
Jij kan hem steunen doneer een klein bedrag (maar groot, mag natuurlijk ook, bij Voor de kunst Voor de kunst

Redactie Nieuwsbrief
naar boven    
https://www.voordekunst.nl/projecten/4285-theater-elswout-huisje-vol-verhalen


Waarin een klein project groot kan zijn...  | Oproepen

Afgelopen jaar presenteerde Droomtheater op verschillende congressen het schaduwtheaterproject 'De Droomkoffer. We bezochten meerdere conferenties over kunstparticipatie door ouderen. We namen deel aan internationale platforms voor community-arts en werkten mee aan de basis van een Manifest voor de Europese Commissie over deelname van ouderen aan kunst en cultuur. Alle eindresultaten betreffende de positieve werking van kunst voor ouderen zijn hierin opgenomen.

Lees hier meer over het manifest en onderteken:
www.longlivearts.eu.
Lang Leve Kunst is een initiatief van LKCA, het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst; het FCP, Fonds Cultuurparticipatie; Fonds Sluyterman van Loo, ouderenprojecten; VSBfonds; RCOAK, Roomsch Katholiek Oude Armen Kantoor; het Britse The Baring Foundation, het Duitse IBKKubia en het Vlaamse Flanders State of the Art.

Frans Hakkemars
naar boven     franshakkemars@hetnet.nl

De opening theater de kim  | Nieuws van de theaters
5 juni 2016. Dan is het zover. Dan opent Theater aan de Kim in Schoorl om 14.30 uur haar deuren met de sprookjesachtige en humoristische voorstelling: Ladder naar de Maan.
Meer over de voorstelling: klik hier
Natuurlijk is zo'n opening een bijzondere gebeurtenis en kunnen onze bezoekers niet alleen een mooie voorstelling bezoeken, maar na afloop ook het glas heffen en een hapje nemen om te proosten op de komst van een bijzonder jeugdtheater in Schoorl!
Om zeker te weten, dat je erbij kunt zijn, kun je hier alvast reserveren, Maar ook als het uitverkocht is, kun je in de agenda een nieuwe datum kiezen om te kunnen genieten van natuur en cultuur in Schoorl.
Ila van der Pauw
naar boven    
http://www.theateraandekim.nl/

Activiteiten
TAMTAM objektentheater speelt  | Over voorstellingen


Roestige Spijkers & Andere Helden
Beeldende animatievoorstelling met gevonden voorwerpen in de hoofdrol. Roestige Spijkers & Andere Helden is een unieke cross-over tussen theater, animatiefilm, beeldende kunst en muziek. Een ongebruikelijke visuele vertelling met in de hoofdrol waardeloze vondsten, van straathoeken geplukt en uit de goot gered.
Twee spelers werken achter een animatietafel en op een groot scherm verschijnt een wereld van verrassende metamorfosen. De film en de making-of tegelijk.
Oud karton wordt woestijn, een zaag wordt zee, nietjes dansen tango en werkhandschoenen spelen Romeo en Julia.
Tekst is overbodig. De betoverende soundtrack neemt de kijker mee de voorstelling in. Theater dat werkt als een oplader. Vertederend, verontrustend, fantasievol.
Makers en spelers:Gérard Schiphorst en Marije van der Sande
Muziek:Gérard Schiphorst (Tango: Oleg Fateev)
Ontwikkeld met:
  • Jeroen van Westen(stijlontwikkeling en beeldadvies),
  • Henk Boerwinkel(Speladvies),
  • Aus Greidanus Sr.(Regieadvies)

"Ga kijken, als u de kans krijgt… …Zo geven zij door geniale manipulatie waarde aan wat waardeloos lijkt …. Festival van de metamorfose" Aus Greidanus Sr. (lees de hele blogtekst hier)

Wanneer: Vrijdag 22 april : 20.00 uur; Zaterdag 23 april: 16.30 & 20.00 uur;Zondag 24 april: 17.00 uur.
Duur:: 60 minuten
Kaartjes:€10,00
Locatie:Casa Munganga, Schinkelhavenstraat 27, Amsterdam
Reserveren: www.munganga.nl


TAMTAM objektentheater
naar boven     www.tamtamtheater.nl | office@amtamtheater.nl


Workshop 'Stem en poppenspel'
 | Over cursussen
Zondag 26 juni 2016 – 10.00-16.00 uur locatie: basisschool De Terp,Schoolpad 1, Weesp In deze workshop leren poppenspelers spreekstemtechnieken en het zich bewust worden en vergroten van hun eigen klankkleur. Stem coaching heet dat: adem, stem en spreektechniek zo goed leren beheersen dat het natuurlijk wordt en je er tijdens het (poppen-)spelen niet meer over na hoeft te denken. Net als zingen is spreken een kwestie van ritme, melodie, tempo, dynamiek, articulatie, intonatie, timing. De stem zit niet alleen in de keel, in de mond, maar in het hele lijf, in de beweging, de gebaren: de lichaamstaal. In een voorstelling heeft elke pop een eigen stem. Zeker wanneer de poppenspeler niet zichtbaar is, moet er voldoende onderling contrast zijn tussen de personages. Die stemmetjes eisen veel van je. Het is essentieel om je stem op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden. Docente Barbara Stuyling de Lange heeft al dertig jaar een logopediepraktijk en is werkzaam als stemdocent bij de Paul van Vliet Academie, Acteerstudio en Jeugdtheaterschool Rabarber. Poppentheater Fatsnerran (Marijke en Alexander Bauwens) zal met anekdotes, stemmen en een collectie van hun poppen het middaggedeelte inleiden. Gegevens
Locatie:Basisschool De Terp, Schoolpad 1, 1383 EA Weesp
Stemcoaching:Barbara Stuyling De Lange.
Poppenspel:Alexander & Marijke Bauwens
Voor wie:Poppenspelers/stemacteurs
Prijs:€ 55,00 (NVP-UNIMA leden) en € 65,00 (niet leden) dit is inclusief 1x koffie/thee, en lunch
Opgeven:per e-mail aan Sigrid de Reus, secretaris@poppenspelers.nl
Betalen:rekeningnummer NL 57 INGB 0000 011022 t.n.v. NVP/Unima Centrum Nederland o.v.v. stem workshop 26 juni
Belangrijk:S.v.p. wijde kleding aantrekken en een pop meenemen waarbij je een stem hebt of zoekt.
Min/maxTussen de 8 en 12 deelnemers


Sigrid de Reus, secretaris
naar boven    
www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspel.nl

Masterclass door Damiet van Dalsum  | Over cursussen
Masterclass door Damiet van Dalsum in Poppentheater Damiet Dordrecht
30, 31 augustus en 1 september. Presentatie 2 september.
Het thema van de masterclass is: Hoe kan ik met een minimum een maximaal effect bereiken in beweging in relatie tot het materiaal ( de figuren)
Onderzoek:
We onderzoeken de interactie tussen Materiaal / beweging en geluid
We onderzoeken de mogelijkheid om van 2 naar 3 dimensionaal te gaan met papier.
we zoeken naar de zwaartekrachten d.m.v. objecten in water.
We bewegen lichte voiles en stoffen en maken daar figuren van.

Wat is de in vloed van onze keuze met materiaal bij het maken van objecten en of poppen.
Het materiaal van wezenlijk belang is bij het poppenspel
Want ieder materiaal heeft zijn eigen geluid en bewegingsmogelijkheid
Dit is een onderdeel van de masterclass om uit te vinden welke geluid en welke beweging horen bij elkaar.
Alles begint bij de ademhaling.
De speler is het middelpunt maar moet zijn focus leggen in het materiaal.
Daarnaast moeten we uitvinden wat de mogelijkheden zijn met de stem.
Vier dagen om te experimenten en te komen tot een presentatie.

Damiet van Dalsum ( The Netherlands) zal de deelnemers hierbij begeleiden. Ze is een bekend en ervaren poppenspeelster en leermeester in binnen en buitenland.

Voor wie: Voor poppenspeelsters, dansers, muzikanten en theatermakers.
Data Aankomst 29 september;Masterclass 30, 31 augustus en 1 september. Presentatie 2 september.
Opgeven: Graag CV en motivatie opsturen naar- Damiet van Dalsum Aardappelmarkt 9, 3311 BA Dordrecht, Nederland
Kosten € 450 inclusief B&B plus materialen.
Leden van de NVP-UNIMA krijgen € 50 korting.


Damiët van Dalsum
naar boven    
http://www.poppentheaterdamiet.nl | info@poppentheaterdamiet.nl