Ga naar de website
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
nummer: 7 augustus 2016
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel UNIMA Centrum Nederland
www.nvp-unima.nl
Redactie: Ron Holst
Vereniging

Nieuws

Activiteiten

Internationaal

Media

° In Memoriam
° Bestuur
° Bijeenkomsten
° WP
° Nieuwsbrief
° Webmaster
° Bibliotheek
° Verslagen
° Actueel
° Bijeenkomsten
° Prijzen
° Oproepen
° Theaters
° Subsidies
° Leden
° Puppet International
° Premières
° Festivals
° Voorstellingen
° Cursussen
° Tentoonstellingen
° Leden
° Berichten
° UNIMA
° Councillors
° Uitgaven
° Festivals
° Video
° Games
° Social Media
° TV
° Radio
° Pers
° websites
Zonder toestemming van de schrijver mogen de artikelen niet openbaar gemaakt worden op wat voor wijze dan ook.
De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt van de NVP-UNIMA weer.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen berust bij de schrijvers.
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk op 1 september 2016 binnen zijn. Hoe eerder hoe beter, want soms verschijnt er een extra nummer.

Berichten uit de Vereniging
Herdenking Ruth  | Overleden
Op zondag 17 juli jl. hielden we de herdenkingsbijeenkomst voor Ruth van der Steenhoven…Op 5 juni jl. overleden en op 10 juni gecremeerd in kleine kring. Op 17 juli zou hij 86 jaar zijn geworden. Die mijlpaal heeft hij niet mogen halen. Maar die dag waren er zo’n 60 mensen, uit binnen- en buitenland aanwezig om die grote man te herdenken, zijn leven te vieren en zijn vele werk te noemen. In de tuin van zijn dochter Cia en haar man André; geweldige gastvrouw en-heer. En hoewel de tuin heel erg groot is was de ruimte en de hoeveelheid gasten daardoor toch beperkt.
Door Ruth werd ik lid van de NVP toen nog geen Unima. Hij speelde in Weesp een demonstratie op de, ook al mede door hem opgerichte Kreatieve groep Weesp. Hij speelde een paar korte stukjes en vertelde over verschillende poppenspeltechnieken. Een heerlijke avond…ik was denkelijk een jaar of 16, 17. Ik bleek niet de enige die poppen dus leuk vond! Er was zelfs een hele vereniging van die mensen.
Ik kreeg van hem mijn eerste WP, velen zullen het kennen, een smalle, groene gemaakt door oa Henk Boerwinkel. Een paar jaar later werd ik via hem lid en werd ik in 1980 door hem meegezogen in de organisatie, als hulpje, bestuurslid (veel te jong) en bibliothecaris. Want zo was Ruth; zo enthousiast over zijn vak, zijn theater, zijn poppen en zijn vereniging. Want zo voelde het voor mij lang. Ruth was niet alleen een belangrijke figuur binnen de NVP ( heeft er zo’ n beetje elke klus gedaan die je maar kunt bedenken; voorzitter, secretaris, bestuurslid, redacteur, bibliothecaris, fotograaf, festivalorganisator; alleen penningmeester is hij nooit geweest) Werkelijk héél veel gedaan voor de NVP; Ruth was de vereniging.
Iedereen kende die grote man met lange donkere haren, later in staart, en grote baard. Iedereen kende Ruth van der Steenhoven, met die harde zéér aanwezige stem en velen waren vaak een beetje onder de indruk en vol ontzag voor die grote indrukwekkende man en Ruth kende iedereen.

Begin vorig jaar werd hij ziek. Erg ziek! Tot drie keer aan toe hebben Cia en ik aan zijn ziekenhuisbed gezeten met een hoofdschuddende arts. Hij zou nu toch echt niet meer; maar Ruth werd weer wat sterker. Maar zou zeker komen te overlijden. Van het ziekenhuis naar een hospice, vaak de laatste halte. Na drie maanden, de maximale duur, was Ruth er nog steeds en het ging wéér wat beter. En ging hij naar een verzorgingshuis, Ik kreeg weer e-mails. Eerst een paar regels, maar al snel weer pagina’s goed bedoelde en vaak duidelijke op- en aanmerkingen. Maar eind mei van dit jaar ging het toch fout en nu was hij wel veel zwakker en veel van zijn onkwetsbaarheid verloren. Hij had niet meer de kracht.

De herdenkingsbijeenkomst was een ongedwongen en gezellig samenzijn van familie, vrienden en vooral ook veel mensen uit de poppenspelwereld. Op een grote tafel hadden we de laatste poppen, gereedschappen en handigheidjes van Ruth uitgestald. Wie dat wilde, kon en mocht iets meenemen om zelf te gebruiken en als herinnering aan Ruth. Een financiële bijdrage in het NVP-spaarvarken was welkom. De inhoud, ruim 500 Euro komt ten goede aan de bibliotheek.

Ik schreef het op de kaart voor de bijeenkomst: “De grote man van het kleine volkje is niet meer. Het kleine volkje was een voorstelling van Ruth met als decor hele rijtjes huisjes die van binnenuit met kerstboomlichtjes waren verlicht. We hadden een rijtje van die huisjes meegenomen naar het ziekenhuis. Later in het hospice en die verhuisden ook mee naar zijn latere adressen. En iedereen die het zag zei: wat een leuke kleine huisjes! Heb je die zelf gemaakt? Een vraag die heel veel poppenspelers over heel veel onderdelen van hun voorstelling bekend voor zal komen. Ruth vond dat altijd een overbodige vraag. Daarom zeiden we het elke keer als we bij hem waren: “Goh wat een leuke huisje heb je daar…” Hij vloog er maar één keer in.

De huisjes zijn nu onbewoond en het licht is uitgegaan, net als bij Ruth…Maar we hebben een rijtje mee genomen naar Weesp, naar huis en elke keer dat we lichtjes zullen aandoen zullen we aan Ruth denken, en ook dat ie ze zelf heeft gemaakt!


Alexander Bauwens, voorzitter
naar boven     voorzitter@poppenspelers.nl

Voor Ruth van der Steenhoven  | Overleden

Ruth (wie heet er nu Ruth?)
Ik kom je tegen
In de groeve van het verleden
Een man uit één stuk
Uit één stevig stuk hout
De profetenkop gesneden
Boven een veel te lang lijf
Een onverzettelijke reus, zo groot
Maar die –zoals dat in sprookjes vaak gebeurt-
Zich kleiner maken kon om
Ongezien wonderwerken te verrichten
Hij had een stem die zwellen kon
Als een orkaan maar soms ook zweven
Naar een onuitgesproken woord: liefde
Nu je van ons bent heen gegaan
Weten we: dáárom heb je al wat je deed gedaan

6 juni 2016

Ton Delemarre
naar boven     tonada@planet.nl

Persoonlijke herinnering aan Ruth van der Steenhoven  | Overleden
Terugblikken op zo'n volstrekt uniek iemand als Ruth van der Steenhoven; dat kan natuurlijk alleen in een omvangrijke omnibus... Zou daar nog plaats voor zijn in de NVP-bibliotheek?
Op deze plek vooralsnog alleen een korte persoonlijke herinnering.
Ruth leerde ik kennen als lid van de UNIMA Werkgroep, en toen ik Voorzitter was van de NVP UNIMA. Dat was 'n bijzonder genoegen: hij bleek een van die zeldzame mensen met wie het een plezier is om hartgrondig van mening te verschillen - om elkaar vervolgens toch te blijven waarderen, zodat de omgang gemoedelijk blijft.
Bijzonder was ook zijn olifantengeheugen voor alles wat met poppenspel en NVP UNIMA te maken heeft. Dat gaf ervaring en kennis die hij graag met anderen deelde. Logisch dat hij de bibliotheek van de Vereniging als een Cerberus beheerde en bewaakte.
Kortom: een unieke man om te bewonderen, van te houden en vooral niet te vergeten!


[onderschrift:]
Ruth als waakhond van de bibliotheek NVP UNIMA


Hendrik Bonneur / Amsterdams Marionetten Theater
naar boven    
www.marionettentheater.nl | info@marionettentheater.nl

Workshop Theaterbelichting  | informatie over bijeenkomsten
LET OP DE WORKSHOP IS OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Herhaald bericht.

Geef je nu snel op bij secretaris@poppenspelers.nl
vol = vol!Bestuur NVP-UNIMA

naar boven    
www.nvp-unima.nl | secretaris@poppenspel.nl

Nieuwsberichten
Geen plaats meer in het Kunstenplan voor het Amsterdams Marionetten Theater  | Nieuws van fondsen

 Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) publiceerde vandaag (02-08-2016) een negatief besluit over onze subsidie aanvraag bij het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020.
Dit is een fikse tegenslag. We ontvangen al 30 jaar een (bescheiden) subsidie van de Gemeente Amsterdam, vooral om de huisvestingslasten te kunnen voldoen (het pand is eigendom van de Gemeente).

75.000 bezoekers
Zo’n 75.000 bezoekers genoten de afgelopen 30 jaar van een unieke vorm van muziektheater: het klassieke marionettentheater.
Families met kinderen; theaterliefhebbers uit binnen- en buitenland; Stadspashouders; scholieren uit achterstandswijken die workshops bezoeken; toeristen en recensenten...
zij allen bezochten het AMT en staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Recensies, reacties in het Gastenboek en op Facebook en vele kindertekeningen laten zien hoe geliefd het AMT is. Ook internationaal geniet het theater een uitstekende reputatie, zowel bij publiek als bij recensenten en vakgenoten / poppenspelers.
(zie o.a.marionettentheater.nl/recensies.html )
Maar het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft geen boodschap aan publieksreacties en reputatie.

Kwaliteit van de voorstellingen niet beoordeeld
Het Fonds beoordeelt uitsluitend het Ondernemingsplan, en rept met geen woord over de kwaliteit van de voorstellingen. De meeste leden van de Commissie Theater die dit besluit namen zijn zelf nooit in het marionetten­­­theater geweest. Maar theater is een ervaring die je zelf ‘live’ moet meemaken - zeker als het gaat om een onbekende theatervorm als het marionettentheater.

Actuele ontwikkelingen genegeerd
Onze wapenfeiten in 2016: groei van het publiek met 20%, geslaagde crowdfunding voor ons nieuwe project en nieuwe culturele partners...
Maar het Fonds houdt rigide vast aan deadline en procedure: actuele ontwikkelingen na 1 februari mogen niet worden betrokken bij het besluit. Het Fonds is kritisch over de resultaten in de crisisjaren, terwijl die moeilijke jaren inmiddels duidelijk achter ons liggen.

Publieksgroei, lovende recensies, groot enthousiasme bij toeschouwers uit alle lagen van de bevolking, de educatieve waarde, ambachtelijk vakmanschap, een rijke geschiedenis, uniek cultureel erfgoed: voor het AFK telt dat allemaal niet...


Steunbetuigingen
We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.
Want natuurlijk gaan we door met dit mooie theater, whatever it takes...
Uw steun is daarbij belangrijk.
Op onze site is een pagina geopend voor steunbetuigingen:


http://marionetten.mygb.nl/


U helpt ons enorm als u ook anderen in uw omgeving hierop wilt wijzen.Een nieuw seizoen
Dit alles weerhoudt ons er niet van om straks in september te beginnen aan een nieuw seizoen vol inspirerende voorstellingen, bijzondere gastconcerten en de Open Monumenten Dagen!
Zie ons programma op de site:
www.marionettentheater.nl/data.html

Amsterdams Marionetten Theater
naar boven     www.marionettentheater.nl

Subsidie voor Haags theaterhuis  | Nieuws van fondsen
Het De opleiding poppen- en objecttheater van het Haags theaterhuis heeft van Fonds voor Cultuurparticipatie een bijdrage gekregen van€ 19.500,- voor de Kwaliteitsverhoging amateur poppenspel in Nederland

Er zijn circa 17.350 mensen actief bezig met poppen- en objecttheater in Nederland. Veel van deze beoefenaars zijn echter vanuit eigen interesse en zonder opleiding hiermee begonnen. Het Haags Theaterhuis wil door middel van een verdiepende opleiding het niveau van de bestaande amateur- en semiprofessionele poppenspelers verhogen en door het betrekken van professionele poppenspelers verbindingen slaan tussen professionals en amateurs. Hiermee hopen zij de kwaliteit van het poppenspel in Nederland beter te kunnen waarborgen en verhogen, waardoor er een betere ontvangst en waardering ontstaat voor deze kunstvorm.

Redactie Nieuwsbrief
naar boven     www.cultuurparticipatie.nl/

Subsidie toegekend aan Feikes Huis!  | Nieuws van fondsen
Het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdam Fonds voor de Kunst hebben onlangs bekend gemaakt welke theatergezelschappen kunnen rekenen op subsidie voor 2017-2020. Wij kunnen met grote vreugde meedelen dat onze plannen positief zijn ontvangen en dat Feikes Huis wederom voor vier jaar zeker is van subsidie. Daarmee kunnen wij de komende jaren prachtige beeldende theatervoorstellingen met objecten maken met jonge en ervaren theatermakers en zijn we te zien in theaters en festivals in het binnen- en buitenland. Wij hopen u bij onze voorstellingen te ontmoeten.

Feikes Huis
naar boven    
www.feikeshuis.nl

Overzicht Poppenspel subsidies 2017 220  | Nieuws van fondsen
Het Fonds voor de Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst hebben hun besluiten voor de toekenning van de 4 jarige subsidies 2017 - 2020 bekend gemaakt. Naast de BIS, de basisinfrastructuur, instellingen die sowieso structureel subsidie krijgen van beide Fondsen, zijn deze besluiten van groot belang voor een structurele ondersteuning van poppentheater en aanverwante instellingen
Enkele opvallende besluiten.
Positief beoordeeld en toekenning van bedrag bij beide fondsen Feikes huis, Jakop Aalblom, Ulrike Quade. Fonds Podiumkunsten ondersteunt Hotel Modern en het AFK ondersteunt De Krakeling.
Geen subsidie bij Fonds Podiumkunsten voor Laswerk (Duda Paiva) Studio Peer, Tam tam, Theater Gnaffel, Theater Terra en Unieke zaken. Geen subsidie bij AFK voor Caspar Rapak, Stichting Amsterdams marionettentheater en Theater Terra

Wilt u weten welke bedragen de betrokken groepen hebben aangevraagd in de periode 2013 - 2016, 2017 - 2020 en met welke bedragen zij de komende 4 jaar al dan niet structureel worden ondersteund ga naar de website van het Fonds Podiumkunsten
http://meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl/ en http://fondspodiumkunsten.nl/nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidies/en en de website van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/nieuws/toekenningen-vierjarige-subsidies-afk-bekend/.

We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat alle betreffende groepen zullen gaan laten zien al of niet met structurele subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten en het AFK. Iedereen veel succes toegewenst bij de invulling en/of aanpassing van de plannen.

Frans Hakkemars
naar boven    

Mangsmaskermarkt  | Nieuws van leden


Alweer 5 jaar geleden is Mang’s Maskertheater opgehouden te bestaan.
Er werd gebruik gemaakt van heel veel attributen, waarvan een groot deel nog is opgeslagen. Daarom organiseert Jeanne Melief op 27 & 28 augustus een theatermarkt in de tuin. Die is dan met ’n magic sky overdekt, zodat haar resterende theater-creaties kunnen worden uitgestald, opgehangen en te koop aangeboden.
Het zal ’n magisch, toverachtig schouwspel zijn, want de vele maskers en kostuums, enkele poppen en diverse muziek- en ritme-instrumenten doen haar theaterverleden voor even herleven. Ook zullen er enkele gigantische figuren worden
aangeboden, zoals b.v. de 12 meter. lange draak, die in vele parades meedeed.
Geïnteresseerden zijn op 27- en 28 augustus vanaf 11.00- tot 17.00 uur van harte welkom aan de Oude Liesselse Weg no.34, te Deurne .Voor meer info :jeannemelief@gmail.com of 0493-320001.
Ik werk sinds 5 jaar met glas. De detailfoto geeft mijn nieuwe passie aan, waarin sporen van mijn theater-verleden nog aanwezig zijn. Onlangs bracht ik 1000-den stukjes spectrum-glas aan op de 11 meter. hoge eik.
Hij staat in de Gläsernen Gärten in Frauenau, Bayerischer Wald.

Jeanne Melief
naar boven     jeannemelief@gmail.comActiviteiten
 | Over festivals


Het LMBG FSTVL staat voor bijzonder theater op bijzondere locaties. Bruisende voorstellingen in het Maasplassengebied en in het groene Limburgse achterland. Ga maar liefst vijf dagen lang op avontuurlijke theaterstrooptochten. Fietsend, wandelend en varend. Het LMBG FSTVL biedt gratis en betaalbare theatervoorstellingen op vaak poëtische, verscholen en ongebruikelijke plekken in het kloppend hart van Limburg. Sta open voor dit hoogstaand theater dat anders niet of nauwelijks in Limburg te zien zal zijn. Nu dus wel.

POPPENTHEATER
Op het festival is naast dans, straattheater en activiteiten ook veel poppenspel te zien met name op woensdag 24 augustus tijdens de Theatrale T®ippelzone.
Tegen Wind 1“Niets is wat het lijkt, als je maar goed kijkt”, zei schrijver Cees Crone ooit. Deze prachtige dichtregel doet zeker opgeld bij de 2e Theatrale T®ippelzone van het LMBG FSTV L. Tijdens deze bijzondere wandeling van circa 8 km winnen de illusie en de verbeelding het dik op punten van de werkelijkheid.
En dit tegen de achtergrond van het prachtige moerasgebied Vijverbroek, de historische plekken van het pittoreske witte stadje Thorn, de typische sfeer in Maasdorp Kessenich (B) en het landerige, rustieke Ittervoort. Eindeloze inspiratiebronnen voor aanstekelijk objecten- en figurentheater.

Waar en wanneer ?
U kunt op woensdag 24 augustus aan de wandel. Neem gerust ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, vrienden, aanhang, collega’s en verre verwanten mee, want deze Theatrale T®ippelzone is geschikt voor echt iedereen.

Starten :

tussen 12.00 – 13.30 uur Kessenich : Kasteel Borgitter, Kasteelstraat 19a Thorn : Parkeerplaats Grote Hegge, Waterstraat 9

Entree

€ 7,00 voor volwassenen. € 3,- voor kinderen onder 12 jaar.
Reserveren is niet nodig. U kunt aan de kassa betalen !

Line Up:

Met o.a.
  • Poppentheater Irene Laros – Dag Van Gogh (NL)
  • Duda Paiva Company – De Rots (NL)
  • Meandertaal – Mr. Wrinkle (BE; dans)
  • Compagnie DaaD – Tegen Wind (NL)
  • Theater van de Droom – Bram en Beer (NL)

    Klik op het plaatje om het programma van deze dag te bekijken.(pdf)


    LMBG FSTVL
naar boven    
http://www.limburgfestival.nl/

Poppen in het Park  | Over festivals
Reeds 12 jaar organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers het Poppentheaterfestival op haar vertrouwde plek Park Randenbroek in Amersfoort in het eerste weekend van september.
Poppen in het Park is er voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Poppen in het Park biedt een bijzondere programmering met een verscheidenheid aan poppen- en marionettentheater met zowel voorstellingen ‘uit de oude doos’ als hedendaags poppenspel. Het festivalterrein is vrij toegankelijk. Voor een voorstelling betaalt u voor kinderen € 3,-- en voor volwassenen € 4.--.
Alle voorstellingen vinden plaats op de zaterdag- en zondagmiddag vanaf 11.30 uur en duren een half uur tot drie kwartier. Ze worden gespeeld in het theater van Poppentheater Toermalijn en in grote tenten die speciaal voor het festival worden opgezet in Park Randenbroek. Ook met minder goed weer zit iedereen dus droog.
Naast de voorstellingen zorgen verschillende activiteiten rondom de programmering voor een extra creatieve bijdrage.

Na het succes van de afgelopen twaalf jaar hopen wij ook deze keer op een extra feestelijk gebeuren. Wij verwelkomen je graag op de 13de editie van Poppen in het Park in Park Randenbroek op zaterdag 3 en zondag 4 september 2016.

Poppen in het Park bevindt zich in Park Randenbroek Heiligenbergerweg 119 in Amersfoort.
In het park kan er niet geparkeerd worden met de auto. U kunt gebruik maken van de omliggende parkeermogelijkheden. Fietsen kunnen tegen de dan geplaatste hekken worden gezet.

Poppen in het park
naar boven     www.poppeninhetpark.nl

'Micro Festival' Dortdrecht  | Over festivals
Van 30 augustus t/m 4 september vindt in Dordrecht in en vanuit het Poppentheater Damiët van Dalsum Aardappelmarkt 9 in Dordrecht het Internationaal Micro Festival plaats.
Tijdens het internationale Micro Festival in Dordrecht ziet het publiek allerlei kleine pareltjes van voorstellingen. Sommige zijn traditioneel, andere experimenteel. Het publiek ziet in micro wat er wordt gemaakt op het gebied van object/poppentheater.
Op het programma staan: Masterclasses, Poppenspelroutes,en Jeugdvoorstellingen.
De voorstellingen worden via twee routes door de stad aan het publiek vertoond. Beeldende kunst is bij artistiek leider Damiët van Dalsum een belangrijk uitgangspunt in de programmering. Voorafgaand aan het publieksgedeelte geeft zij een masterclass over de wisselwerking tussen manipulatie en materiaal.
Het programma kunt u als pdf downloaden (klik op het plaatje) of op http://www.nvp-unima.nl/Nieuwsbrief/plaatjes_nieuwsbrief/2016/3-2016/mikrofestival.pdf

Damiet van Dalsum
naar boven    
www.poppentheaterdamiet.nl | www.poppentheaterdamiet.nl

Dierpoppen van je eigen sok maken  | Over cursussen

Wanneer je je eigen sok meebrengt, leer je bij Aldo Poppentheater hoe je daar een pop van maakt. Wil je een Pokemon of een ander dier maken? Dat kan ook, kom en laat je creativiteit op de vrije loop. Kom op tijd want vol is vol. Er kunnen 15 kinderen deelnemen per zondag.

Reserveren kan ook, stuur een mailtje aan Ina Geisler: info@aldo.nl

Waar: Atelier en cursusruimte Aldo Poppentheater, Adriaen van Ostadelaan 54
Wanneer: Zondag 11 en 18 september
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Kosten: 5 euro per kind (8 euro wanneer je geen sok bij je hebt)

Aldo poppentheater
naar boven    
www.atelierrouteutrecht.nl/activiteit/dierpoppen-van-je-eigen-sok-maken | info@aldo.nl

Internationale berichten
Dankwoord Hetty Paërl op UNIMA site  | Berichten van de UNIMA
Bij Haar benoeming tot erelid van de Internationale UNIMA heeft Hetty Paërl een dankwoord geschreven.
De UNIMA heeft dit opgenomen op haar site.
Lees het hier: http://www.unima.org/fileadmin/user_upload/dossier/actualites_-_documents/uni_Thanks-Hetty-Pae__rl.pdf

Frans Hakkemars,councillor

naar boven     http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/#.V7ODAZiLQdV

Internationale poppentheaterfestivals  | Buitenlandse festivals
In Nederland zijn op korte termijn weer enkele internationale poppentheaterfestivals. Micro festival in Dordrecht van 2 - 4 september en Puppet International in Meppel van 5 - 9 oktober. Ook treden Nederlandse groepen op in het buitenland. Theater Ticque, Ananda Puijk, en Ulrike Quade op het 19e Internationale PoppentheaterFestival in Istanbul van 15 - 30 oktober www.kuklafestivali.com .

(droomkoffers voor Firebird op Mobarak festival)

Frans Hakkemars vertegenwoordigt Unima Nederland op het internationale Mobarak festival in Tehran, Iran. Tevens verzorgt hij daar workshops traditioneel Chinees schimmenspel op muziek van Firebird van Stravinsky in de Droomkoffer van het Droomtheater.
Nodigt u ook internationale poppentheaters uit en/of gaat u met uw voorstellingen, workshops naar het buitenland, laat het ons dan weten.


Frans Hakkemars,councillor
naar boven