Ga naar de website
Nieuwsbrief NVP-UNIMA
nummer: 9 oktober 2016
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel UNIMA Centrum Nederland
www.nvp-unima.nl
Redactie: Ron Holst
Vereniging

Nieuws

Activiteiten

Internationaal

Media

° In Memoriam
° Bestuur
° Bijeenkomsten
° WP
° Nieuwsbrief
° Webmaster
° Bibliotheek
° Verslagen
° Actueel
° Bijeenkomsten
° Prijzen
° Oproepen
° Theaters
° Subsidies
° Leden
° Puppet International
° Premières
° Festivals
° Voorstellingen
° Cursussen
° Tentoonstellingen
° Leden
° Berichten
° UNIMA
° Councillors
° Uitgaven
° Festivals
° Video
° Games
° Social Media
° TV
° Radio
° Pers
° websites
Zonder toestemming van de schrijver mogen de artikelen niet openbaar gemaakt worden op wat voor wijze dan ook.
De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt van de NVP-UNIMA weer.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van die artikelen berust bij de schrijvers.
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk op 1 november 2016 binnen zijn. Hoe eerder hoe beter, want soms verschijnt er een extra nummer.

Berichten uit de Vereniging
Fred Elink Schuurman overleden.  | Overleden
Op zondag 2 oktober is in zijn woonplaats Breukelen op 95-jarige leeftijd Fred Elink Schuurman overleden.
Fred was vele jaren actief als goochelaar en als poppenspeler, en heeft veel voorstellingen gespeeld met zijn poppentheater Pon Pon, samen met zijn vrouw Anne.
Hij was ook jarenlang een enthousiast lid van de NVP-UNIMA, en van 1968 tot 1981 bestuurslid, waarvan 2 jaar als penningmeester en daarna 4 jaar als voorzitter.
Daarnaast heeft Fred ook een aantal jaren het verenigingsblad Wij Poppenspelers gedragen als redacteur. Fred was vanaf het begin bij het POPU en stond nog steeds als eredeelnemer op de lijst. Fred was altijd aanwezig waar ook maar iets voor en door poppenspelers werd georganiseerd. Vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid moesten we hem de laatste jaren vaak missen. Wij zijn hem als vereniging veel dank verschuldigd. Op de rouwkaart schrijft zijn vrouw : “Oud en van het leven verzadigd is, na een periode van afnemende krachten, mijn creatieve, veelzijdige en vindingrijke echtgenoot overleden”
Bestuur en de leden van de NVP-UNIMA en deelnemers van het POPU wensen Anne, zijn kinderen en familie veel sterkte toe.

De herdenkingsdienst is gehouden op donderdag 6 oktober in de Pieterskerk in Breukelen.
Na de dienst was er gelegenheid tot condoleren.

Marcel Oudenbroek was namens het POPU en de NVP-UNIMA aanwezig op deze dienst.
De crematieplechtigheid heeft aansluitend in besloten kring plaatsgevonden.

De jonge jaren……

Fred werd in 1921 geboren in Semarang, in het toenmalige Nederlandsch Oost Indië.
Toen hij 18 was, vertrok hij naar Nederland, om in Dordrecht aan de HTS te gaan studeren.
Hij was er amper, of de wereldoorlog brak uit.
In Indië verdwenen zijn ouders achter het prikkeldraad van een interneringskamp.
Fred zat alleen in Nederland, zonder een cent…
Van de Stichting Oost-West kreeg hij een toelage om scheepswerktuigkunde te studeren aan de Zeevaartschool in Rotterdam.
Nadat hij zijn diploma behaald had, ging hij werken bij Wilton-Feyenoord, maar hij moest al snel onderduiken om niet in Duitsland tewerkgesteld te worden.
Toen Zuid Nederland bevrijd was, avonturierde Fred zich door de Duitse linies, en meldde zich bij de eerste geallieerde eenheid die hij tegenkwam.
‘s Nachts per boot van Oostende naar Dover, en vandaar naar een trainingskamp in Wales.
Hij zette een grote show in elkaar; vóór en door militairen. Het werd een daverend succes, en Fred werd overgeplaatst naar de afdeling Ontwikkeling en Ontspanning.
Terug in Nederland vertrok hij bijna direct naar Indië in dienst van het Departement van Scheepvaart. Twee jaar nadat Indië Indonesië was geworden keerde hij terug naar Nederland, en ging werken bij de NAM/Shell.
Naast zijn “echte”baan is Fred zijn hele leven actief geweest als acteur, regisseur, goochelaar en poppenspeler.

Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    

In memoriam Jan Middel  | Overleden
Groningen, 11 november 1930 – Drachten, 4 oktober 2016
Jan Middel groeide op in de stad Groningen. Als het kermis was op de Vismarkt stond Jan ademloos te kijken naar de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. Het was de start van het poppenkastvirus dat tot na carrières als kleermaker en psychiatrisch verpleegkundige moest wachten om tot volledige uitbarsting te komen.
Jan Middel kon na zijn vroege pensionering begin tachtiger jaren van de vorige eeuw eindelijk fulltime met een poppentheater beginnen. Zijn vrouw wilde wel assisteren, maar stelde haar eisen. Het moest wel een traditionele Jan Klaassenpoppenkast zijn. En zo begon Jan met het maken van de poppen, de bouw van de poppenkast – een waterdichte voor buiten en een andere voor binnen- en met het bedenken en schrijven van de poppenspelen. Zijn oude vak van kleermaker kwam hem heel goed van pas bij het maken van de gordijnen van de poppenkast en het maken van de poppenkleding. Jan had een eigen manier ontwikkeld om de handpoppen-sokken te maken. In WP 8 van 2004 staat de beschrijving van zijn sok met figuurnaad, die een superpassende pop oplevert. Ondertussen had hij zich geheel verdiept in de geschiedenis van het Jan Klaassenspel. Binnen de traditie van het volkspoppenspel wist Jan zijn eigen ideeën vorm te geven. Zijn Jan Klaassen had een pittig gevoel voor rechtvaardigheid en een politiek rood gekleurde neus. Jan Klaassen en Katrijn waren bij Jan en Teuntje Middel in goede handen.
Meer dan 36 jaar hebben ze samen heel veel voorstellingen in vooral Friesland gegeven. Een voorstelling met poppentheater Punch was een ouderwets kinderfeest. Twee stukken van een half uur en trekzakmuziek van Jan en Teuntje voor, tussen en na de programmaonderdelen met meezingers voor het jonge publiek. Punch speelde op scholen en feestjes en gedurende de zomermaanden in pretpark Duinenzathe in Appelscha en op de kinderboerderij in Drachten.
Jan Middel was de éminence grise van de Friese poppenspelers. De vergaderingen van het Poppenspelersoverleg Fryslân, het POF, vonden vaak plaats bij Jan en Teuntje thuis. Daar werden wij poppenspelers altijd gastvrij ontvangen. In zijn oefentheater op zolder liet hij zijn nieuwste experimenten zijn aan de collega’s. Hij was een gezworen handpoppenspeler, maar maakte na zijn tachtigste toch nog een marionettenvoorstelling. Traditie tekende zijn poppenspelloopbaan, maar altijd met ruimte voor vernieuwing en andere ideeën.
Jan Middel is bijna 86 jaar geworden.


Haye Bijlstra
naar boven    

Plaquette Wim Meilinkprijs.  | Van het bestuur
Op zaterdag 1 oktober jl. is de plaquette behorende bij de Wim Meilinkprijs 2015 uitgereikt aan Myrthe Schuuring van het Amstelveens Poppentheater. Tijdens de receptie vanwege het 50-jarig bestaan van dit poppentheater was er tijd en ruimte om dit heugelijke feit een extra feestelijk randje te geven. In januari van dit jaar werden al de oorkonde, het juryrapport en de bijbehorende geldprijs overhandigd. Het geld dat het APT heeft gekregen met de WM-prijs werd gebruikt voor de viering van het jubileum met een aantal (buitenlandse) poppentheater- voorstellingen in de feestmaand oktober. lingen in de feestmaand oktober.

De week voor de officiële overhandiging werd de (3kg) zware, bronzen plaquette door de voorzitter opgehaald bij de maakster, kunstenares en poppenspeelster Jeanne van Midde in Goirle. Daarbij vertelde zij over de ideeën en uitgangspunten voor de afbeelding van de plaquette. Een portret van Wim Meilink wordt geflankeerd door poppen, Jan Klaassen, de rebel is uit de poppenkast gebroken. Een tweede pop probeert hem juist te verleiden om in de kast te blijven. De komende jaren zal deze plaquette een weerkerend onderdeel vormen van de Wim Meilinkprijs. Het bestuur is erg blij met dit nieuwe kunstwerk en is Jeanne zeer erkentelijk voor haar medewerking.

Alexander Bauwens, voorzitter

naar boven    

Weer groei van het aantal leden  | Van het bestuur
Op PUPPET INTERNAIONAL FESTIVAL was veel belangstelling bij de kraam van de NVP-UNINA. Vooral het blad (De wereld van het poppenspel viel erg in de smaak. Daar kwamen 7 nieuwe leden uit voort. Waaronder iemand die vroeger lid was en gestopt met spelen maar het blad haalde hem over de streep en werd hij weer lid. Ook een aantal jonge leden meldde zich aan.
Evelyn, Ina, Henny, Liesbeth, Frans, Frouke en Ron
Wat was het geweldig dat jullie er waren in Meppel op het festival bij de stand van de NVP UNIMA.

Ook buiten het festival kwamen er weer leden bij.
Helaas viel er ook een aantal leden af door overlijden.
Het aantal leden is nu weer boven de 300.
Natuurlijk kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Als je nu lid wordt dan betaal je pas in 2017 en krijgt wel alle verschenen nummers van 2016 toegestuurd plus het boekje 'Amstelveense dramaturgie' (voor zover de voorraad strekt)
Geef je dus snel op via de Website http://www.nvp-unima.nl/index.php?org1=Lid%20worden

Ron Holst, penningmeester
naar boven     penningmeester@poppenspelers.nl

Werkruimte in een huurwoning  | Van het bestuur
Kan een zzp’er kosten van een werkruimte in zijn huurwoning aftrekken?
Daar gaan we het in dit artikel over hebben. De aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad die in de media erg veel aandacht heeft gekregen, waarbij ook vrij vergaande conclusies werden getrokken. Dat dat niet altijd zo werkt, laat dit artikel zien.
Eerst de feiten.
De Hoge Raad heeft bevestigd dat als je als zzp’er/freelancer/ondernemer een ruimte in je huurwoning zakelijk gebruikt en die ruimte meer is dan 10% van het vloeroppervlak, je op een bepaalde manier huisvestingskosten mag aftrekken. Die aftrek gaat als volgt: de volledige huur wordt afgetrokken, maar vervolgens moet daar een correctie op toegepast worden voor het prive?deel van de huur. Dat deel wordt bepaald door een 1,85% van de WOZ-waarde van de woning te nemen.
Daarnaast mag een evenredig deel van de energielasten afgetrokken worden. Dat deel is gelijk aan het percentage dat zakelijk wordt gebruikt.
Voorbeeld.
De huur bedraagt € 750 per maand, de energielasten € 150 per maand. De huurruimte neemt 20% van de woning in beslag. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000.
De aftrek kan dan als volgt worden berekend:
De volledige huur = € 9.000
Minus 1,85% van € 200.000 = € 3.700
20% van de energielasten = € 360
De totale aftrek bedraagt dan € 9.000 - € 3.700 = € 5.300 + € 360 = € 5.660
Mits en Maars
Het zal duidelijk zijn dat dat een forse aftrekpost kan opleveren. Het mooie hiervan is ook dat de regels voor de “zelfstandige werkruimte” zoals die voor koopwoningen gelden, hier niet van toepassing zijn. Met andere woorden: de werkruimte hoeft niet zelfstandig te zijn en hoeft geen eigen ingang of opgang en sanitair te heb- ben. Een slaapkamer op de 1e verdieping kan hiervoor al in aanmerking komen. Een zithoek of een keukentafel gaan dan weer wat te ver, dat zijn geen werkruimtes.
Er zit echter wel een flinke adder onder het gras. Bij het toepassen van deze regel geldt dat je het huurrecht van de woning tot het ondernemingsvermogen moet rekenen en dat in je administratie duidelijk moet maken. Daartoe kun je het beste de maandelijkse huur via de zakelijke bankrekening laten lopen en dit in de boekhoudding verwerken. Indien je huurtoeslag ontvangt moet je dit op de betaalde huur in mindering brengen.
Dat aanmerken van het huurrecht als ondernemingsvermogen kan alleen op het moment dat je als zzp’er een huurwoning betrekt of als je in een later stadium voor jezelf gaat beginnen terwijl je al in een huurwoning woont.
Je kunt dit dus niet vanaf een bepaald jaar gaan toepassen als je er al langer in woont en er eerder niets mee gedaan hebt. Dit kan juist weer wel als er sprake is van een “bijzondere omstandigheid”, bijvoorbeeld een verbouwing van de woning waardoor je een werkruimte cree?ert of als je bedrijf vanwege de groei opeens veel meer ruimte gaat gebruiken. Wijzigingen in de rechtspraak, zoals nu, worden in het algemeen niet als een bijzondere omstandigheid gezien.
De Tweede Kamer heeft hierover in augustus vragen gesteld aan Staatssecretaris Wiebes. Helaas heeft hij in september laten weten dat de beantwoording vertraagd is.
En wat nu? Het staat niet 100% vast dat het onmogelijk is om deze aftrek toe te passen terwijl je al jaren in dezelfde woning woont. Misschien zijn er wel argumenten te bedenken om ook dan een deel van de huur af te trekken. Dat zou dan zelfs met terugwerkende kracht kunnen (over de afgelopen vijf jaren).

Overleg met je boekhouder en/of accountant


Frans Hakkemars
naar boven    

Workshop Stopmotion  | informatie over bijeenkomsten

                                SAVE THE DAYOP 14 JANUARI 2017 IS I.S.M. GLOBE IN HILVERSUM EEN WORKSHOP STOPMOTION O.L V.ANDOR DRIESSEN

Bestuur NVP-UNIMA
naar boven    

Webmasters gezocht  | Van de Webmaster
NVP-UNIMA op zoek naar "webmasters" voor de website van de vereniging. Huidige webmaster Ron Holst heeft zijn kennis al in de 1e bijeenkomst gedeeld met enkele bestuursleden, Koos Wieman, Marlieke Schoorl en Frouke van Zomeren en councillor Frans Hakkemars, die nu eens per maand Ron gaan assisteren bij het updaten van de website. Ron wil de cursus "updaten van de website van de NVP-UNIMA" graag herhalen voor geïnteresseerden. Na de cursus kun je op jouw beurt de website mee helpen onderhouden en verbeteren. Opgave via de webmaster.

Ron Holst, webmaster
naar boven     webmaster@poppenspelers.nl

Nieuwsberichten
GVR ila van der Pouw  | Actueel Nieuws


Hoera!! Hoera!! Onze voorstelling de-GVR- dingt mee naar de ZappTheaterPrijs 2017!! Heb je m gezien en vind je hem mooi?? Ga naar www.zapptheaterprijs.nl en stem!!
klik op stemmen!

naar boven    
www.ilavanderpouw.nl/ | eag.pouw@quicknet.nl

1001 Vrouwen uit de lange 20e eeuw  | Oproepen

Hoort Cia van Boort poppenspeelster van De Schelleboom
in Oisterwijk daar ook bij?U kunt een handje helpen. Hoe?


De lemmata voor het nieuwe boek blijven binnenstromen: bijna driekwart van de 1001 levensbeschrijvingen van vrouwen uit de lange twintigste eeuw is nu binnen. Dat betekent: nog zo’n kleine driehonderd vrouwen te gaan. Het wordt dus hoog tijd om de groslijst (1850 namen!) binnenkort flink in te korten. Achter de schermen werken we aan een zorgvuldige selectie. Tot nu toe is het ons beleid geweest om vrouwen die geadopteerd zijn, ook inderdaad een lemma te geven. Wilt u er zeker van zijn dat die ene inspirerende vrouw die wel in de groslijst staat maar nog niet is beschreven, een plekje krijgt in het boek? Adopteer haar dan vóór 1 december 2016! Dan krijgt ze een voorkeursbehandeling. Daarna sluiten we die optie. Uiteraard is het na 1 december nog steeds mogelijk om vrouwen te adopteren, maar vanaf die dag is de groslijst een stuk kleiner.

Tante Leen pakket: €50. Adoptie van een vrouw (incl. naamsvermelding als peter/meter op site en in boek); uitnodiging voor de boekpresentatie (ca. 2017), set ansichtkaarten.
Thea Beckman pakket: €100. Adoptie van een vrouw (incl. naamsvermelding als peter/meter op site en in boek); uitnodiging voor de boekpresentatie/opening tentoonstelling (ca. 2017); set ansichtkaarten; exemplaar 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw (ca. 2017).
Ageeth Scherphuis pakket: €250. Adoptie van een vrouw (incl. naamsvermelding als peter/meter op site en in boek); uitnodiging voor de boekpresentatie/opening tentoonstelling (ca. 2017); set ansichtkaarten ; 2 exemplaren (1 om te houden, 1 om weg te geven) 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw (ca. 2017).
Fanny Blankers-Koen pakket: €500. Adoptie van een vrouw (incl. naamsvermelding als peter/meter op site en in boek); uitnodiging voor de boekpresentatie/opening tentoonstelling (ca. 2017); set ansichtkaarten; luxe editie van het boek (gesigneerd door Els Kloek en Irma Boom); weggeefexemplaar (gewone editie).

Adopteren kan via www.1001-vrouwen.nl

Frans Hakkemars

naar boven     www.1001-vrouwen.nl

Nieuw THEATER THEEDOEK  | Nieuws van de theaters
Theater Theedoek opende op 22 oktober zijn deurtje voor het publiek.
Vanaf deze feestelijke dag is er in Theater Theedoek van alles mogelijk.
Myrthe den Boer, de initiatiefneemster, is vooral op zoek naar poppenspelers, die iets willen laten zien aan een leuk publiek.
Het theater is klein, schattig en leuk voor 40 kinderen of 20 volwassenen.
De vergoeding hangt af van de kenmerken van de voorstelling, zoals de duur, het aantal artiesten en de bekendheid ervan. Daarop baseer ik ook de entreeprijs van een voorstelling.
Zou je het leuk vinden om er eens te spelen, of zo maar eens te komen kijken, van harte welkom
Het theater is in Rotterdam, in de buurt Schiebroek/ Hillegersberg.
Kijk op onze website (www.theatertheedoek.nl) voor meer informatie;


ADRES THEATER THEEDOEK
Schiebroek Voetiushof 36-38
3052 AW Rotterdam
Telefoon 06-42497496

Myrthe den Boer
naar boven    
www.theatertheedoek.nl | info@theatertheedoek.nl

TE KOOP: Poppenkast  | Nieuws van leden
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de verkoop van mijn mooie poppenkast.
Het is een groot nog blankhouten speelfront waar je heel veel mee kunt.
Wij wilden hem in combinatie met een pop-up tent gaan gebruiken.
We hadden alles voor elkaar, ik had ook stof voor gordijnen gekocht en zo.
Mijn vriendin is vervolgens door omstandigheden niet doorgegaan met ons plan.
Ik zag het niet zitten om alleen verder te moeten, nu heb ik nekklachten waardoor het plan helemaal op losse schroeven staat.
De gordijnstof zet ik even op de foto.
De pop-up tent is wit en van alle kanten te openen wat veel mogelijkheden biedt.
De afmeting daarvan is 2 bij 2 en je kunt er goed in staan, fijn om de spullen in weg te zetten.
Wij hadden de voorkant open en aan 1 kant ramen erin, hiermee kun je heel leuke effecten realiseren. Alle kanten zijn verwisselbaar.
Het wordt allemaal verkocht en is nieuw!
De pop-up kostte 180 euro.
De stof 35, de materialen voor de kast waren 150 euro, over het werk eraan zullen we het maar niet hebben, dat is onbetaalbaar. De kast kan overigens helemaal gedemonteerd worden en is dus gemakkelijk te vervoeren in een busje als dat nodig is.


Heb je interesse of ken je iemand die geïnteresseerd is dan hoor ik het graag!
Ik hoef niet het onderste uit de kan, maar wil wel graag dat er een redelijk bedrag voor betaald wordt.
Ook wil ik, als het serieus is de kast in elkaar zetten zodat je hem kunt zien.

P.S. Mocht je echt geïnteresseerd, zijn ben ik bereid om de materialen te komen brengen.
P.P.S.Je kan de tent ook huren.

Hartelijke groeten Joke Koolhaas Ibislaan 41 Andijk, telefoon 0228-593230
naar boven     jokekoolhaas@gmail.com

Activiteiten
Recensie GVR  | Over voorstellingen
Aaneenschakeling van metamorfoses
ALKMAAR - ’Met wie jij praten?’, buldert een zware reuzenstem. Even later zwelt de muziek aan en een grote hand verschijnt over de rand van de ingang van de grot. Als er ook nog een groot, bloeddoorlopen oog de grot binnen gluurt, kruipt een meisje op de achtste rij angstig bij haar moeder op schoot. Om later hard mee te lachen als de Trollenknopper een komische discussie voert met de GVR. Een indrukwekkende voorstelling van Schoorlse Ila van der Pouw en haar poppen.
oor Marjolein Eijkman - 28-9-2016, 16:47 (Update 29-9-2016, _

In ’De GVR’ zijn poppen geen poppen meer
’De GVR’ is één grote aaneenschakeling van metamorfoses. Zelf kruipt Van der Pouw in de rollen van GVR en koningin van Engeland. Als reus voert ze gesprekken met de kleine Sofie op haar arm en wisselt moeiteloos van zware reuzenstem naar hoog piepstemmetje. Achter het decor kleedt ze zich razendsnel om tot koningin die vervolgens samen met de straalbezopen butler François het podium weer op komt en een hilarische discussie voert over waar hij Sofie dan wel gezien heeft.
De grootste metamorfose is wel die van pop naar acteur. Het verschil tussen mens en pop blijft zichtbaar, maar toch zijn het al gauw eigenlijk geen poppen meer. Het worden volwaardige tegenspelers. Met ieder een eigen karakter, dat overtuigend wordt neergezet door Van der Pouw, die hiermee bewijst dat poppentheater niet per definitie in een kast thuishoort.

Roald Dahls beroemde verhaal ’De GVR’ is een prachtig verhaal om te verfilmen, zo bewijst Steven Spielberg momenteel. Maar een theatervoorstelling is iets heel anders. Want hoe wek je op een theaterpodium de suggestie dat er buiten het raam een reus loopt, die een klein meisje uit haar kamer weggrist? Dat er buiten de grot van die reus nog andere, veel grotere reuzen wonen? En dat er helikopters weg vliegen, op hun missie om die reuzen te vangen? Van der Pouw heeft dit verrassend goed opgelost door het gebruik van animaties. Deze worden vertoond op een scherm in het midden van het decor, dat dan weer het raam van Sofies kamer vormt, vervolgens de ingang van de grot en daarna het raam van het koninklijk paleis.
De voorstelling is met een uur misschien wat kort, maar voor kinderen daardoor goed te behappen. En die ene stoere jongen in het publiekdie de reuzenscène nog niet spannend genoeg vond, komt helemaal aan zijn trekken als hij na afloop achter het decor een kijkje mag nemen en erachter komt dat alles, maar dan ook alles door die ene mevrouw werd gespeeld.

Marjolein Eijkman
naar boven     www.ilavanderpouw.nl/

Nieuwe voorstelling Nevile Tranter  | Over voorstellingen
In de kerstvakantie speelt Neville Tranter van het Stuffed Puppet theatre zijn nieuwe solovoorstelling "Babylon" in het theater aan de Kim in Schoorl. Dit is een unieke en eenmalige mogelijkheid deze voorstelling te zien omdat deze niet in Nederland gespeeld gaat worden. Datum is nog niet bekend maar zal bekend worden gemaakt via de website van het theater.
Entree € 17,50 voor leden van de NVP-UNIMA € 15,00. Na de voorstelling meet-and-greet met Neville in het gezellige theater van Ila van der Pouw.
De voorstelling is in het engels.

Promtekst Babylon
A lonely beach in North Africa.
The last boat is leaving for Babylon, the promised land.
A nervous Captain waits for his last refugee passengers.
But Evil is also on the beach.
The Devil himself.
Waiting.
Waiting for one special passenger.
A Greek tragedy is about to take place and God himself must intervene.
Who will not survive?
And who will be saved by Grace?
A funny, frightening and moving play.

Nevile Tranter
naar boven    

Jan Klaassen Academie  | Over cursussen
Onder leiding van poppenspeler Egon Adel leert u alles over het traditionele Jan Klaassenspel, van geschiedenis tot het maken van de poppen, van speeltechniek tot het structureren van een voorstelling. Na de introductie gaan we meteen van start met het maken van poppen. Dat kunnen zijn Jan Klaassen, Katrijn, de Generaal, de Dood van Pierlala, de Beul van Haarlem of de Duivel. Hierna wordt er aandacht besteed aan de attributen, het decor en natuurlijk het spelen met de poppen. Er zal gekeken worden naar opnames van de grote meesters en er zullen gastlessen worden gegeven door experts op het gebied van mime en spelregie. Uiteindelijk ben je bekend met de verschillende aspecten van het handpoppenspel. Daarbij heb je feedback en reflectie gekregen op je spel en heb je alle ingrediënten om een eigen voorstelling te maken.
Cursus van donderdag 19 januari t/m 2 maart 2017 (13:00 uur tot 16:00 uur).

De cursus bestaat uit vijf lessen van drie uur.
Er is vanuit de deelnemers veel thuiswerk en inzet nodig buiten de lesuren. Je moet natuurlijk wel echt geïnteresseerd zijn en het heel graag willen!

De docent
Egon Adel, poppenspeler sinds 2005, volgde de Jan Klaassen Academie bij Wim Kerkhove in 2011. Toen kort daarop in 2012 De Poppenkast op de Dam in ere werd hersteld, werd hij een van de vaste spelers. Hij vervult sindsdien een centrale rol bij het in stand houden van de traditie.
De Dam is niet de enige plek waar Egon Adel speelt. Hij trekt rond met zijn kleine poppenkast gemaakt van koffers en speelt theatervoorstellingen met poppen. De meeste tijd besteedt hij echter aan poppenkastvoorstellingen van de oude stempel. Onder de naam De Amsterdamse poppenkast speelt hij op zo veel mogelijk publieke plekken, liefst op straat (zie wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poppenkast#Moderne_tijd).

Grote leermeester en voorbeeld van Egon Adel is Wim Kerkhove. Wim Kerkhove was poppenspeler van de Dam in de jaren ‘80 en ‘90 en kent internationale faam als handpoppenspeler. Om de traditie van het Jan Klaassenspel door te geven aan toekomstige generaties richtte Kerkhove de Jan Klaassen Academie op. Voor het eerst werd zo alle beschikbare kennis van en vergaarde ervaring met het traditionele volkspoppenspel vrij beschikbaar voor nieuwe spelers. In die geest zet Egon Adel de Jan Klaassen Academie nu voort.

Egon Adel put veel inspiratie uit zijn Amsterdamse familie en de verschillende Amsterdamse archetypen waartussen hij is opgegroeid. Zijn grote liefde voor Amsterdam is duidelijk terug te vinden in alles wat hij doet. Hij is een groot fan van slapstick zowel binnen als buiten de poppenkast. Toch is de grootste motor achter zijn werk “het mooiste publiek ter wereld: kinderen”.

Informatie
Kosten: 350 euro ex 21% BTW
€ 25 korting leden NVP-unima
Locatie: Torpedo Theater in de Amsterdamse binnenstad
Data:
19 januari
2, 9 en 16 februari
en 2 maart
Inschrijving Jan Klaassen Academie
Voor meer informatie over de cursus: www.janklaassenacademie.nl


Egon Adel
naar boven     www.janklaassenacademie.nl | info@poppenkastopdedam.nl

Weekendcursus Koffertheater of: je eigen voorstelling in een koffer.  | Over cursussen
In het weekend van 9 t/m 11 december kun je in het Aldo atelier theater een begin maken aan je eigen poppen- object- of figurentheatervoorstelling uit een koffer.
Heb je al een tijd een idee voor een voorstelling en wil je nog dit jaar werken aan je voorstelling? Dan is deze weekendcursus iets voor jou! Neem een koffer, rugzak of doos mee en poppen, objecten of verhalen over wat je wilt doen. We gaan verder aan de slag met: decor, poppenspel, een eigen verhaal maken en presentatie.
Bij minimaal 3 cursisten gaat de cursus door . Max. 6 deelnemers.
Data: vrijdagavond 9 december van half 8 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van half 11 tot half 5.
Kosten: 145,- euro per deelnemer. Leden van de NVP-UNIMA € 25- korting.
Adres: Aldo atelier theater in Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 54 . Bus lijn 8 stopt dicht bij. Kijk op de site voor meer info: www.aldo.nl onder workshops voor volwassenen.
Opgeven en info: Ina Geisler, info@aldo.nl of bel: 06-10783033.
Ina Geisler Aldo Theater
naar boven     www.aldo.nl | info@aldo.nl

Poppenspel in beeld, een eeuwenoude kunst'  | Tentoonstellingen
Op zondag 6 november om 14.00 uur is de opening van onze tentoonstelling 'Poppenspel in beeld, een eeuwenoude kunst'. De expositie laat de veelzijdige wereld van poppentheater zien. Wij nodigen je van harte uit om erbij te zijn. Leuk voor het hele gezin.
De tentoonstelling biedt een overzicht van het hedendaagse poppenspel en de historische voorgangers uit de hele wereld.
Te zien zijn historische en hedendaagse poppen in 5 technieken; handpoppen, stokpoppen, marionetten, schimmen en tafeltheaters. De verschillende poppen en technieken kunnen door het publiek zelf geprobeerd worden met eenvoudige figuren. Daarnaast is een aantal kostuums en figuren te zien van Truus de Kanter uit de voorstelling "Dans voor Mens en Pop" op muziek van Satie.

De expositie is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel – UNIMA Nederland. De poppen, theaters en collecties zijn ter beschikking gesteld door de makers/spelers en door het Poppenspelmuseum Blijham van Hanneke en Eildert Kuipers.
Feestelijke opening
Op zondag 6 november om 14.00 uur wordt de tentoonstelling ‘Poppenspel in beeld, een eeuwenoude kunst’ officieel geopend. Theaterspeler Jacobus Wieman zorgt samen met zijn Poesie voor de vrolijke begeleiding bij de opening.
zondag 6 november Van 14.00 – 16.00 uur
Te zien t/m 19 februari 2017
Entree gratis

Het adres is: Museum 't Oude Slot Hemelrijken 6 5502 HM Veldhoven telefoon: +31(0)40 253 31 60

Alexander Bauwens, voorzitter
naar boven    
www.museumoudeslot.nl/

Internationale berichten
Studie beurzen UNIMA 2017  | Berichten van de UNIMA
Er zijn in 2017 weer internationale UNIMA beurzen te vergeven voor professionele training ter waarde van 1000 euro
Je kunt kiezen uit één van de onderstaande mogelijkheden.
Heb je interesse klik dan op onderstaande link voor procedure en meer informatie over de verschillende scholingsmogelijkheden
cursussen
 • Training course inspired by the play "The Conference of the birds" by J-C Carrière.Construction and performing tall puppets
  Compagny Arketal - Cannes, France
 • Workshop and participation to the creation process of a new performance in Teatr Animacji
  Home is you by Janni Younge - RSA
  or
  Diablo! by Fernando Pessoa, by Joan Baixas - Spain
  Teatr Animacji (Theatre of animation) - Pozna?, Poland
 • The immaterial art / a training workshop on the shadow and shadow theatre
  The soul of things: shadows in the fine and visual arts and their relations with the contemporary shadow theatre
  Teatro Gioco Vita - Piacenza, Italy
 • The National Puppetry Conference at the Eugene O’Neill Theater Center - USA
 • Unknown territories - Experience in shadow theatre
  Espaço de Residência Artística Vale Arvoredo - Morro Reuter (Rio Grande Do Sul), Brazil
 • Wayang Golek
 • International Institute of the Marionette - Charleville Mézières, France

De kandidaten moeten het aanmeld formulier invullen en opsturen voor 30 November 2016
Meer informatie: http://www.unima.org/en/infos-pratiques/bourses-unima/bourse-formation/#.WA9Z-tq7p2Q

Frans Hakkemars,councillor
naar boven     www.unima.org/en/infos-pratiques/bourses-unima/bourse-formation/#.WA9Z-tq7p2Q | franshakkemars@hetnet.nl