ANBI
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND

ANBI STATUS


De NVP-UNIMA is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. Een culturele ANBI instelling is een ANBI inselling die actief is op cultureel gebied o.a.theater. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:


Werken met behoud van uitkering


Als ANBI-instelling kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de NVP-UNIMA, vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering. Meer informatie hier over is te vinden op de site van de UWV . Klik op video hiernaast voor een kort introductie filmpje. Heeft u interesse in vrijwilligerswerk doen, neem dan contact op met een van de bestuursleden ( het bestuur.Cultuur daar geef je om

Vrijwilligerswerk (video)

Belastingdienst