Jaarstukken


ANBI
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND

Ledenvergadering


De NVP-UNIMA is een vereniging en iederjaar vindt er conform de statuten de jaarvergadering plaats. Daarin de spreken leden zich uit over het gevoerde beleid van het bestuur en de commissies (jaarverslagen en financieel verslag). OP de vergadering worden de bestuurs- en de leden gekozen en benoemd. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de plannen voor het komende jaar.


Jaarstukken 2018


De jaarvergadering 2018 vond plaats op 10 maart. De agenda voor deze vergadering en de bijbehorende stukken K kunt u hier downloaden.Download hier de jaarstukken 2015