ANBI
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND


Ledenvergadering


De NVP-UNIMA is een vereniging en iederjaar vindt er conform de statuten de jaarvergadering plaats. Daarin de spreken leden zich uit over het gevoerde beleid van het bestuur en de commissies (jaarverslagen en financieel verslag). OP de vergadering worden de bestuurs- en de leden gekozen en benoemd. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de plannen voor het komende jaar.


Jaarstukken 2015


De jaarvergadering 2015 vond plaats opOp 12 maart is het weer zover en houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in Westside (het restaurant van de Broedplaats De Vugt) in Amsterdam Slotermeer. De agenda voor deze vergadering en de bijborende stukken hunt u hier downloaden.Download hier de jaarstukken 2015