workshops


Cursussen
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND

Poppenspel


INHOUD
We gaan ons richten op twee aspecten: poppenspelen voor kinderen en poppenspelen met en door kinderen. Met eenvoudige materialen als koffiefilterzakjes en dergelijke leren we snel stok-, draad- en handpoppen te maken. U kunt er een onderwerp of thema mee inleiden in de kring, of kinderen taal ontlokken en tot interactie uitnodigen. De kinderen kunnen er ook in tweetallen mee spelen. We bedenken eenvoudige verhaaltjes of aanzetten tot verhaaltjes en de jonge kinderen mogen ons naspelen, onze tegenspeler zijn of er spelend op vari?ren. We gaan vanuit een thema, een kernverhaal of een bestaand verhaal een verhaal ontwerpen voor de poppenkast of voor een alternatieve kast (bijvoorbeeld een grote jas met zakken waarin de poppen wonen). We hebben aandacht voor de opbouw van het verhaal, voor het spel en voor eenvoudige effecten. Kinderen kunnen in de poppenkasthoek het verhaal zelf naspelen.


Informatie


DOEL U hebt een scala aan haalbare/uitvoerbare) ideeën waarop u zelf kunt variëren en u gebruikt de (alternatieve) poppenkast en allerlei poppen in de kring weer meer.
RESULTAAT Certificaat Poppenspel.
DOELGROEP De cursus is bedoeld voor iedereen die in de onderbouw, met name bij kleuters, werkt.
DOCENT/TRAINER Tsjitske de Boer.
DUUR/STUDIEBELASTING 6 bijeenkomsten van 2 uur; 3 lessen geven in uw eigen groep met gebruik van poppen/alternatieve poppen, poppenspel. 1 verhaalschema (aangereikt idee) uitwerken tot eigen poppenkastverhaal en presenteren in de eigen groep in de (alternatieve) kast.
OPGEVEN Stenden Professionals