Lid worden
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND


Ik wil mij opgeven als lid van de NVP-UNIMA.


Ik wil mij opgeven als lid van de NVP-UNIMA.
Vul hieronder je gegevens in:
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Adres*
Plaats*
Land*
Email*
Telefoon Als je in Nederland woont vul je bij Vaste telefoon het nummer in als 012-3456789 of 0123-456789 (met streepje) en bij Mobiele telefoon het nummer in als 06-12345678 (met streepje)
Als je niet in Nederland woont vul je bij Internationaal het nummer als 0032 0032 123 123456; (met spaties)
Vaste telefoon*
Mobiele telefoon*
Internationaal*
Theater/organisatie
Website
Facebookpagina
Linkedinaccount
Twitteraccount
Incasso machtiging* Machtigt u de NVP-UNIMA om de contributie af te schrijven?
  Ja Ik machtig de NVP-UNIMA
  Nee, ik machtig de NVP-UNIMA niet!.
Opmerkingen
controlegetal Vul het controlegetal in
 

Welkom als lid