Bij emailadres vul je het emailadres in waarop je de contributienota en de nieuwsbrief ontvangt.

Het wachtwoord is je postcode, waarbij de letters in hoofdletters zijn en er geen spatie zit tussen de cijfers en de letters, dus: 1234AB.

Voor onze buitenlandse leden wordt de postcode voorafgegaan door de internationale aanduiding van het land waar je woont (bijv. D = Duitsland, SE = Zweden etc), gevolgd door een verbindingsstreepje en dan uw postcode, dus bijvoorbeeld: B-9876