De NVP-UNIMA heeft een tweetal onderscheidingen in het leven geroepen die om het jaar (steeds in een oneven jaar) worden uitgereikt. Daarnaast beschikt de NVP-UNIMA over de erespeld.

Deze drie onderscheidingen en hun verschillen worden hieronder uitgelegd.

Wim Meilinkprijs

De Wim Meilinkprijs is een oeuvreprijs die vanaf 1980 om de drie jaar werd uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Wim Meilink, één van de oprichters van de (toenmalige) NVP in 1955. De prijs is tot en met 2005 uitgereikt, maar in 2015 – ter ere van het 60-jarig jubileum van de NVP – weer in ere hersteld.

Vanaf 2015 wordt deze prijs om het jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag en een plaquette (gemaakt door kunstenares en poppenspeelster Jeanne van Midde). Een door het bestuur van de NVP-UNIMA benoemde deskundige jury reikt de prijs uit.

De winnaars zijn:

1980 Hinderik de Groot
1983 Feike Boschma
1986 Figurentheater Triangel
1989 Jan de Noord (postuum)
1993 Camilla Koevoets
1995 Speeltheater Holland
1998 Trudy Kuyper
2002 Damiet van Dalsum
2005 Neville Tranter
2015 Amstelveens Poppentheater
2017 Rieks Swarte
2019 Hotel Modern

Ruth van der Steenhovenprijs

Dit is de NVP-UNIMA-aanmoedigingsprijs  voor beginnende (jonge) poppen- en objecttheatermakers (v/m) en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag (€ 500,00) voor trainingen om zich verder te bekwamen in deze theatervormen.

De prijs is vernoemd naar Ruth van der Steenhoven die decennia lang de motor van de NVP(-UNIMA) was. Als geen ander was hij betrokken bij de vereniging, waarbij hij vooral jonge/beginnende spelers op allerlei manieren stimuleerde het vak te leren.

De leden van de NVP-UNIMA kunnen een theater of een speler voordragen. De voorgedragene moet akkoord gaan met de voordracht. Een door het bestuur benoemde jury kiest vervolgens de winnaar uit de voordrachten.

In 2017 is de eerste Ruth van der Steenhovenprijs uitgereikt aan Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek van BetweenTwoHands.

In 2019 is Mirthe Dokter de winnares van deze onderscheiding.

Bij de uitreikingen van de prijzen in 2017 en 2019 is een boekje uitgegeven. Hieronder zie je de omslag daarvan. Als je op de omslag klikt, kun je het betreffende boekje inzien.

Erratum bij boekje ‘Poppenspelers in de prijzen’ 2019:
Helaas is in de papieren versie van het boekje in het dankwoord van Hotel Modern op pagina 13 de naam van Arthur Sauer weggevallen. Dat betreuren wij ten zeerste. In het digitale exemplaar is dat gelukkig weer verholpen.

Aangezien er in 2020 geen voorstellingen hebben plaatsgevonden en omdat de jury’s van de beide onderscheidingen niet bij een konden komen, hebben wij besloten de onderscheidingen weer in 2022 uit te reiken.

Erespeld

Sinds 2009 beschikt de NVP-UNIMA over een erespeld die uitgereikt wordt aan mensen die een belangrijke functie hebben (gehad) voor het Nederlandse poppenspel in het algemeen of voor de NVP-UNIMA in het bijzonder.

De leden kunnen iemand voordragen, waarna het bestuur daarover besluit en de erespeld uitreikt op de algemene ledenvergadering of een bijzondere gelegenheid.

Inmiddels is de erespeld al diverse malen uitgereikt en wel aan (in alfabetische volgorde):

Eliane Attinger
Dirk Bais
Elly Bakker (Puppet International)
Jan Batenburg
Alexander en Marijke Bauwens (Poppentheater Fatsnerran)
Ria Besjes (vormgeving De wereld van het poppenspel)
Haye Bijlstra
Feike Boschma
Mariska Brugman
Ben Bruil
Damiet van Dalsum
Ton Delemarre
Martine van Ditzhuyzen
Festival Poppen in het Park
Frits Grimmelikhuizen
Ada d’Hamecourt
Ron Holst
Ad en Els den Houter (Drukkerij RAD)
Chris de Jong
Wim Kerkhove
Camilla Koevoets
Arjan Kooman
Frank Kooman
Jeanne Kuiper
Trudy Kuyper
Marijke Meijer
Otto van der Mieden
Servaes Nelissen
Rob Numan
Hetty Paërl
Rensje Plantinga
Poppenkast Binnenwegplein
POPU (Stichting Provinciaal Overleg Poppenspelers Utrecht)
Charlotte en Roel Puijk (‘t Magisch Theatertje)
Baukje Scheppink
Gérard Schiphorst en Marije van der Sande (TAMTAM objektentheater)
Hans Schoen
Ineke Vink en Hans Bollenbakker
Ab Vissers
Pieter Vrijman
Margot Wouterse-Schmitz (speelpleziermethodiek) en Mario Wouterse (Poppentheater Hupsakee)
Frouke Diana van Zomeren